Kvalitetsledere for divisjon bygninger, avdeling oslo og nasjonalt

COWI er et av Norges ledende rådgivende ingeniørselskap med over 1100 medarbeidere. Vi har kompetanse i verdensklasse innen teknikk, miljø og samfunnsplanlegging, basert på markedsområdene bygninger, industri og energi, miljø og samfunn, samferdsel og vann.

FirmaCOWI
FylkeFlere fylker, Oslo
StedOslo / etter avtale
Søknadsfrist30.04.2018

Vil du utvikle deg innen kvalitetsledelse? Våre kvalitetsledere jobber på noen av Norges mest komplekse prestisjeprosjekter, som Regjeringskvartalet, Politiets nasjonale beredskapssenter, Evenes kampflybase, og nye sykehus landet rundt.

Vi har nå flere lederroller i vår interne kvalitetsorganisasjon som skal fylles.

Derfor søker vi nå kvalitetsledere til vår divisjon Bygninger – Er du klar for nye utfordringer? Så les mer her.

COWI har i den senere tid vunnet flere store sykehusprosjekter, flyplassutbygginger, skoleprosjekter og næringsbygg. I den anledning har vi derfor behov for flere dyktige kvalitetsledere.

Vi jobber kontinuerlig med å forbedre våre systemer og vår prosjektgjennomføring, og vi trenger derfor medarbeidere som kan bidra med å utvikle kvalitetsledelsen i organisasjonen. I tillegg til å jobbe i konkrete prosjekter trenger vi derfor en kvalitetsleder på nasjonalt nivå for divisjon Bygninger, samt til divisjonens avdeling i Oslo.

Med et stor spenn i prosjekter både i størrelse, kompleksitet og faglig innhold får du jobbe med spennende og utfordrende oppgaver sammen med andre dyktige kollegaer.

DU FÅR MULIGHETEN TIL Å SIKRE KVALITETEN PÅ NORGES STØRSTE OG MEST PRESTISJEFYLTE PROSJEKTER

I rollen som kvalitetsleder i våre prosjekter har du en viktig oppgave i å sikre at vårt ledelsessystem for kvalitet blir fulgt, samt å være en viktig støtte for prosjektlederen. I flere av prosjektene etableres det egne kvalitetsteam som du blir en del av.

I rollen som kvalitetsleder for divisjonen vil du jobbe i team sammen med vår kvalitetssjef og kvalitetsledere fra andre divisjoner. Du vil få ansvaret for kvalitetsarbeidet for hele divisjonen og lede divisjonens team som består av kvalitetsledere fra alle avdelinger, interne revisorer og kvalitetsledere i prosjekt.

I rollen som kvalitetsleder i avdeling jobber du i divisjonens kvalitetsteam og har ansvaret for kvalitetsarbeidet i avdelingen i Oslo. Her vil du ha fokus på å bistå prosjekt- og linjelederne med kvalitetsarbeidet, og det å kontinuerlig forbedre avdelingens prosjektgjennomføring.

Vår interne kvalitetsorganisasjon skal være en pådriver for effektiv bruk av systemene våre. Vi ønsker å være en støtte for prosjekt- og linjeledelse. Gjennom regelmessige interne revisjoner har vi fokus på utvikling, mer enn kontroll av krav. Vi gjennomfører årlig ledelsens gjennomgåelse av kvalitetsarbeidet, og følger opp avviks- og forbedringsarbeidet innenfor egen enhet.

VI SØKER ETTER DEG SOM ER OPPTATT AV UTVIKLING, KUNNSKAPSDELING OG KVALITET

Vi leter etter deg som har tydelige lederegenskaper, god kunnskap om kvalitetsledelse, og er spesielt sterk på forbedringsprosesser. Du har god kunnskap om ISO 9001.

Du har solid bransjeerfaring og dokumentert kompetanse innen prosjekt- eller kvalitetsledelse. Vi forutsetter at du har høyere teknisk utdannelse og minimum fem års relevant arbeidserfaring.

I tillegg kan du gjenkjenne deg i flere av følgende utsagn:

  • Du har gode skriftlige og muntlige fremstillingsevner
  • Du er løsningsorientert
  • Du har gode samarbeidsevner og liker å jobbe i team
  • Du har god forståelse for prosessarbeid

COWI SOM ARBEIDSPLASS

COWI tilbyr en dynamisk og utfordrende arbeidsplass med gode utviklingsmuligheter. Vi har et sterkt og tverrfaglig fagmiljø som setter høye krav til kompetanse og faglig integritet.

  • Hos oss får du i stor grad påvirke egne arbeidsoppgaver og prosjekter.
  • Hos oss får du gode muligheter til kompetanseheving og egenutvikling gjennom prosjekter, kurs og mentorordninger.
  • Arbeidsmiljø er viktig for oss, vi stiller opp for hverandre, er rause og støtter hverandre. Vi har et godt arbeidsmiljø som vi verdsetter høyt, noe som også gjenspeiles i medarbeiderundersøkelser
  • Ledelse og ledelsestrening er et av COWIs fire satsingsområder. Vi jobber derfor systematisk med å utvikle lederferdigheter hos linjeledere og prosjektledere, slik at hver enkelt medarbeider skal oppleve sine ledere som en positiv drivkraft til eget engasjement, utvikling og prestasjoner.

Vi tilbyr konkurransedyktige betingelser og gode pensjons- og forsikringsordninger.

Søknadsfrist: 30.04.2018

Arbeidssted:

For kvalitetsledere Avdeling Oslo er arbeidssted Oslo

For Kvalitetsleder divisjon Bygninger kan arbeidssted diskuteres

Kontaktpersoner:

Birgit Farstad Larsen, Avdelingssjef Oslo Bygninger, bil@cowi.com

For nasjonal stiling: Camilla D. Gressnes, Kvalitetssjef COWI, cdgr@cowi.com

Søk stilling

Vis flere stillinger: