Kvalitetsleder

Rambøll er et av Norges ledende selskap innen rådgivende ingeniørtjenester, arkitektur og design. I Norge har vi 16 kontorer med til sammen 1500 eksperter, som jobber tverrfaglig på store og små prosjekter. Hos oss kan du bidra til å skape innovative og bærekraftige løsninger til nytte for kunden, sluttbrukeren og samfunnet.

FirmaRambøll
FylkeOslo
Søknadsfrist31.10.2020

Vi inviterer deg til å ta i bruk din teknologiske interesse og dine gode samarbeidsevner i en stilling hvor du hjelper prosjekter til å utnytte potensialet i forhold til kvalitetsledelse, for å realisere enda mer verdi for våre kunder.

Som vår nye kvalitetsleder blir du en del av et bredt sammensatt fagmiljø innen prosjektledelse, prosjekteringsledelse, byggeledelse og prosjektstøttefag. Prosjektledelse er et uttalt satsningsområde i Rambøll, og alle tverrfaglige prosjekter skal ledes av personer tilknyttet dette miljøet.

Et sterkt prosjektledermiljø med et av landets største rådgiverteam i ryggen gir oss et unikt utgangspunkt for å levere tjenestene kunden etterspør. Vi leverer tjenester til både offentlige og private aktører innen bygg, samferdsel og eiendomsutvikling.

Klikk på søkeknappen for å legge inn din søknad.

Inviting bright minds

Vil du bli utfordret faglig og utvikle ekspertisen din i et åpent, fleksibelt og samarbeidsorientert arbeidsmiljø? I Rambøll får du brukt din kunnskap til å skape et bedre samfunn og øke livskvaliteten for menneskene som bor der. Du blir en del av et globalt selskap som har vært i vekst siden oppstarten i 1945. Vi jobber sammen på prosjekter som bidrar til bærekraftig endring, både sosialt, økonomisk og for miljøet.

Bli en del av vår faggruppe for kvalitetsledelse i avdeling Prosjektledelse Østlandet!

På grunn av stor oppdragsmengde ønsker vi nå å styrke vår avdeling i Oslo/ Drammen med en Kvalitetsleder for samferdsel- og byggeprosjekter. Som Kvalitetsleder hos oss vil du jobbe med prosjekter gjennom alle faser og bli del av et større prosjektledelsesmiljø, hvor også BIM, prosessledelse, fremdriftsplanlegging og risikostyring inngår. Som kvalitetsleder hos oss vil du primært jobbe med de store infrastruktur og byggeprosjekter, men også bidra i mindre prosjekter.

Andre viktige oppgaver vil være:

 • For større prosjekter utarbeide en kvalitetsplan for prosjektet som inneholder prosjektspesifikke krav og rutiner, motiverende og oppnåelige mål innen kvalitet, HMS og miljø. Sikre miljøledelse i samsvar med kundens krav og myndighetskrav
 • Følge opp fagansvarlige og prosjekterende slik at kvalitetsplanen er forstått og blir etterlevd.
 • Planlegge og utføre interne kvalitetsrevisjoner /-gjennomganger.
 • Håndtere eventuelle avvik i prosjekter.
 • Initiere og gjennomføre evaluering for å dokumentere læring fra prosjektet.
 • Delta aktivt i et kvalitetsnettverk for kontinuerlig forbedring av prosesser og systemer.

Vi støtter den faglige utviklingen din

Medarbeiderne våre er vår viktigste ressurs, og den faglige veksten din en forutsetning for vår suksess. Fra du starter hos oss får du støtten du trenger for å utvikle deg videre. I denne rollen vil det faglige utgangspunktet ditt for eksempel være:

 • Erfaring fra infrastruktur- og bygge bransjen.
 • Engasjement for bærekraftige løsninger.
 • Kjennskap til metoder for prosjektledelse (for eksempel Prince 2, Lean 6 Sigma, IPM).
 • Kjennskap til relevante ISO-standarder for HMSK.
 • Erfaring med gjennomføring av internrevisjoner.
 • Erfaring med fremdriftsoppfølging og risikovurderinger/usikkerhetsvurderinger vil bli sett på som en fordel.
 • Erfaring med BIM/3D-modeller er en fordel.
 • God skriftlig og muntlig fremstillingsevne både på norsk og engelsk.

I denne rollen vil det være en fordel om du også har relevant høyere utdanning og minimum 5 års erfaring med kvalitetsledelse, prosjektstøtte eller prosjektledelse. Vi tror at den rette kandidaten er strukturert, fremoverlent og jobber med å løse utfordringer før de oppstår, samt er en pådriver for forbedringsarbeid både internt og eksternt.

Velkommen til vår divisjon for bygg & arkitektur

Vi er et av verdens ti ledende firma innen bygningsprosjektering, og jobber årlig på mer enn 10 000 byggeprosjekter. Våre 5000 fageksperter fra hele verden har spesialisert seg på å skape innovative og bærekraftige bygg som det er godt å bo og jobbe i. Vi legger ekstra vekt på å balansere de kulturelle, sosiale og fysiske aspektene ved byggene, for å skape verdi for kunden, sluttbrukeren og samfunnet.

Slik søker du

Søk via nett, ved å trykke på søkeknappen og laste opp CV, søknad og annen relevant dokumentasjon. Vi ser frem til å høre fra deg. Søknadsfrist: 31.10.2020.

Har du spørsmål om stillingen?

Kontakt Signe Oma Engevik, Seksjonsleder PL Østlandet, +47 92 24 34 51

Søk stilling

Vis flere stillinger: