Kutter hver tredje stilling

I løpet av de neste tre årene skal hver tredje stilling fjernes fra Statens vegvesens Region Sør. Det kunne vegsjef Eva Solvi i Buskerud opplyse overfor fylkeskommunens hovedutvalg for regionalutvikling tirsdag, melder Drammens Tidende.

Fra årsskiftet blir som kjent Statens vegvesen forvaltningsdel delt opp i fem regioner i stedet for den fylkesvise inndelingen vi i dag har. Målet er en mer effektiv bruk av de tildelte midler til etaten, og dette innebærer nedbemanninger. Region Sør skal kutte hver tredje stilling i løpet av 2003, 2004 og 2005. - Det er nå jobbet fram en bemanningsplan for forvaltningsdelen som innebærer en reduksjon fra 5000 til 4000 medarbeidere på landsbasis i løpet av treårsperioden. Region Sør skal ta en betydelig større andel av nedbemanningen enn resten av landet, ved at regionen skal ned med over 30 prosent av bemanningen i løpet av tre år, uttalte Solvi til Drammens Tidende.