Kurt Opseth slutter som toppsjef i Mesta.

Kurt Opseth slutter som leder i Mesta

Kurt Opseth fratrer som administrerende direktør i Mesta AS som følge av uenighet med styret om veien videre for selskapet. 

Arne Roald Larssen, regiondirektør Region Nord, er konstituert i stillingen som administrerende direktør fra 1. januar 2019.

- Styret takker Kurt Opseth for jobben han har gjort med å befeste Mestas stilling som den største og klart ledende aktør innen sin bransje, sier styreleder John Nyheim i en pressemelding.

- Jeg er veldig fornøyd med de tiltakene vi har igangsatt for å effektivisere driften av selskapet, og som vi allerede ser gode resultater av. Vi er midt i en omstillingsprosess som jeg har stor tro på, og som jeg gjerne skulle ledet videre. Styret og jeg er imidlertid uenige om veien videre, og vi har kommet til at det beste for Mesta er at selskapet får en ny leder. Jeg vil ønske alle gode kolleger lykke til med det viktige arbeidet som Mesta gjør landet rundt hver eneste dag, sier Kurt Opseth.

Prosessen med å rekruttere ny leder starter umiddelbart. 

Mesta har over 1.300 ansatte og en årsomsetning på om lag 3,5 milliarder kroner i året.