Kurs: Plan- og bygningsloven med forskrifter

StedOslo, Norge
ArrangørNBEF og TFSK
Fra12.09.2016
Til14.09.2016
TidspunktMandag kl

Byggereglene berører de fleste, direkte eller indirekte. De er særlig viktige for de som driver eiendomsutvikling og -forvaltning, i tillegg til alle de som er direkte involvert i prosjektering, bygging, kvalitetssikring, kontroll og privat eller offentlig byggesak.

Erfaring viser at mange prosjekter kommer i vansker fordi de ikke følger reglene rundt byggeprosess og teknisk utførelse. Det gir ekstra kostnader og forsinkelser. Med dette kurset kan disse kostnadene og forsinkelsene unngås.
Dette er grunnkurset om Plan- og bygningsloven og dekker byggesaksdelen i full bredde. Kurset passer de som skal sette seg inn i reglene forfra og for de som vil ha en god repetisjon.

Kurset tar opp følgende regler:
– Plan- og bygningsloven, pbl.

– Byggesaksforskriften, SAK10

– Byggteknisk forskrift, TEK10

– Forskrift om dokumentasjon av byggevarer, DOK

Foreleser:
Foreleser Gustav Pillgram Larsen har i mange år vært sentral i utvikling og gjennomføring av byggereglene i sin jobb som ass. direktør i Statens bygningstekniske etat (frem til 31. desember 2011). Han er nå en anerkjent foreleser med dyp innsikt i Plan- og bygningsloven og forskriftene.

Påmeldingsfrist: 9. september

Program og påmelding