Kunstisbane på Bogstad i Oslo

Miljøverndepartementet sier ja til planene om kunstisbane på Bogstad i Oslo. – Barn og unge får et flott, nytt idrettsanlegg, sier miljø- og utviklingsminister Erik Solheim.

Kunstisbanen ligger rett ved Bogstad skole, og vil kunne brukes av flere andre skoler, idrettslag og beboere i nærheten. Om sommeren brukes området til golfbane.

Markalovens hovedformål er å fremme og tilrettelegge for friluftsliv, naturopplevelse og idrett i marka. Statsråd Erik Solheim legger vekt på at kunstisbanen samlokaliseres med et idrettsanlegg som er der fra før:

– Det blir minimalt med nye inngrep og det blir ikke lagt beslag på nye arealer. Anlegget ligger helt inntil markagrensa ved Ankerveien, og helt i utkanten av kulturlandskapet rundt Bogstad gård. Jeg mener derfor at det ligger innenfor hva som kan aksepteres i marka, sier han.

Miljøverndepartementet skal inn og stadfeste alle planer som berører marka. I denne saken godkjenner departementet Oslo bystyres vedtak.

Det er tatt inn reguleringsbestemmelser som begrenser lyssettingen av banen for å ta hensyn både til kulturlandskapet, friluftslivet og de nærmeste naboene