Kunstig høy dieselpris

Prisen på diesel har steget mer enn bensinprisen i det siste og er kunstig høy flere steder. I Molde var det onsdag bare 15-20 øre som skilte mellom de to drivstofftypene.

Informasjonssjef Eirik Hauge i Esso sier til NTB at forskjellen i pris på diesel og bensin normalt er mindre i vinterhalvåret enn i sommerhalvåret. Årsaken er at diesel stiller i samme kategori som fyringsolje. Etterspørselen etter fyringsprodukter øker sterkt i november-desember, og da går dieselprisen opp. Onsdag var veiledende pris for diesel i Oslo 10,18 kroner og for 95 oktan bensin 10,89 kroner. En forskjell på rundt 60-70 øre er det naturlige om vinteren. Blir det mindre enn dette, må årsaken være lokale konkurranseforhold. 15-20 øre høres unaturlig lite ut, sier Hauge. Han sier at det ikke er noe som tilsier at forskjellen på bensin og diesel skal bli mindre over tid, og dersom ikke andre forhold spiller inn vil det være en prisforskjell på rundt en krone på de to drivstofftypene når det går mot vår igjen.