Vegard Grøtt NTB scanpix

Kunnskapsministeren lover mer penger til skolene

Kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen (H) vil følge opp kravene fra partene i læreroppgjøret og lover mer penger til skolebygg og videreutdannelse av lærerne.

– Vi vil komme med et forslag om at etter- og videreutdanning skal gjøres mer forpliktende i løpet av noen uker. Vi kommer også til å bevilge mer penger til rentekompensasjonsordningen over statsbudsjettet, sier Røe Isaksen, som var blitt utfordret av partene i læreroppgjøret til å vise hvordan han vil styrke skolen.

Etter det NTB erfarer vil regjeringen styrke rentekompensasjonsordningen for skole- og svømmeanlegg med titalls millioner kroner. Det betyr at kommunene kan ta større lån til nye skolebygg, og at staten kompenserer dem for renteutgiftene.

Krav til regjeringen

KS og de fire lærerorganisasjonene sendte mandag et brev til kunnskapsministeren der de stilte fem konkrete krav til regjeringen.

Partene ba blant annet om utvidelse av tilbudet om etter- og videreutdannelse av lærerne, en kartlegging av tidstyver i skolen og å utvide rentekompensasjonsordningen for å få mer penger til skolebygg.

– Kravene fra lærerne og KS er helt i tråd med våre politiske prioriteringer, sier kunnskapsministeren til NTB.

Han sier videre at regjeringen allerede er i gang med å kartlegge tidstyver i skolen, og at han vil be fylkesmennene eller Utdanningsforbundet undersøke om elevene får nok timer med kvalifiserte lærere.

Møter partene

Kunnskapsministeren vil nå be partene komme sammen for å drøfte veien videre.

– Jeg ønsker en god dialog med partene om hvordan vi kan bygge tillit og utvikle skolen i de kommende årene. Jeg vil derfor innen kort tid invitere partene til et møte i Kunnskapsdepartementet, sier han.

Utdanningsforbundet, som skal holde uravstemning om en ny arbeidstidsavtale fra torsdag, takker for svaret fra kunnskapsministeren.

– Vi er glade for at statsråden vil følge opp kravene våre og ser fram til å bidra i utformingen av tiltakene i tiden framover, sier leder Ragnhild Lied i Utdanningsforbundet.

KS hadde ikke fått sett på svarene fra kunnskapsministeren da NTB kontaktet dem tirsdag kveld.