KS krever at regjeringen kompenserer for høyere lønns- og prisvekst enn ventet

Regjeringen mener at norske kommuner vil spare 9,1 milliarder kroner på lavere lønns- og prisvekst i år, men konsulentselskapet PWC sier det er feil.

Ifølge PWC er tallet 2,4 milliarder kroner for høyt, og KS krever nå at regjeringen kompenserer for dette, skriver Klassekampen.

Styreleder Bjørn Arild Gram i KS sier at de allerede i mai reagerte på regjeringens tall. Nettopp derfor bestilte KS en egen rapport.

– Det er innsparinger i at lønns- og prisveksten er lavere enn ventet. Det er vi enige om. Men vi må bruke utregninger som er mulig å realisere. Vi har hele tiden hatt som forutsetning at alt må kompensere, sier han til avisen.

I mai justerte regjeringen den ventede lønns- og prisveksten til henholdsvis 1,5 og 1 prosent. Seks måneder senere er tallet på rundt 1,7 og 1,4 prosent.

– Ingen kjenner de endelige tallene ennå, men om det ikke blir kompensert for dette, er det så store tall at det har store konsekvenser for tjenestene kommunesektoren skal levere, sier Gram.