KS-koordinator / kvalitetsingeniør

FirmaHæhre Entreprenør
FylkeHele landet
Søknadsfrist31.10.2014

Vi tilbyr en variert hverdag i en ansvarsfull stilling på våre anlegg der du vil jobbe tett med anleggsledelsen og ansatte for øvrig med å organisere og koordinere vårt KS-arbeid.

Aktuelle arbeidsoppgaver:

• Følge opp kvalitetsarbeidet i henhold til prosjektets kvalitetsplan

• Planlegge, utføre og følge opp arbeidsoppgaver i henhold til forskrifter, regelverk og byggherre

• Oppfølging av FDV-dokumentasjon

• Oppfølging og vedlikehold av KS-planer

• Avvikshåndtering, rapportering og oppfølging på prosjektet

Kvalifikasjoner og øvrig egenskaper vi ser etter:

• Ingeniør eller sivilingeniør innen bygg/anlegg

• Relevant erfaring eller interesse for anleggsvirksomhet

• Sertifikat kl. B

• Gode kommunikasjons og samarbeidsevner

• Evne til å jobbe strukturert og selvstendig

• Lærevillig og fleksibel

Vi legger stor vekt på å skape et trygt og inspirerende arbeidsmiljø, hvor våre ansatte gis muligheter til personlig utvikling og en intern karriere. Vi dyrker et fellesskap hvor stolthet er et nøkkelord. Stolthet over å være en del av Hæhre-kraften, og stolthet av å bidra til verdiskapning både for bedriften og samfunnet.

Arbeidssted og arbeidstidsordning vil variere i forhold til våre aktuelle prosjekter over hele landet. På de fleste av våre prosjekter praktiseres det i dag fire-dagers uke.

Vi kan tilby gode lønns- og arbeidsvilkår for rette person.

Søknad og CV og annen relevant dokumentasjon sendes til: personal@akh.no innen 31.10.2014.

Ved spørsmål vedrørende stillingen kontakt personalavdelingen på tlf 66 85 81 62 evt. fagkontakt Trond Simensrud på tlf 951 05 801.

Vis flere stillinger: