Illustrasjon: Sandnes EiendomsselskapIllustrasjon: Sandnes EiendomsselskapIllustrasjon: Sandnes Eiendomsselskap

Kruse Smith skal bygge Sandnes Rådhus

Etter at klagefristen gikk ut 18.januar, er det nå klart at Kruse Smith Entreprenør blir tildelt oppdraget med å bygge nytt Rådhus i Sandnes.

Kontrakten har en verdi på 232 millioner kroner eks mva.

Det var tre tilbydere som var aktuelle i finalerunden i denne offentlige anbudskonkurransen, og det skilte ca 57 millioner mellom høyeste tilbyder som var SV Betong og Kruse Smith. Skanska Norge sitt tilbud var på 237 millioner. Konkurransen var utført som et tilbud på en beskrevet entreprise, som blant annet betyr at all prosjektering var utført på forhånd.

- Vi er svært fornøyd med at vi vant i denne skarpe konkurransen mot dyktige konkurrenter. Det er ikke til å legge skjul på at entreprenørmarkedet i Rogaland har vært krevende de siste året. At vi fremstår som konkurransedyktige i offentlige anbudskonkurranser oppleves som meget tilfredsstillende, sier Rune Hognestad.

Hognestad påpeker også at Kruse Smiths entreprenørmiljø i Rogaland nå ser en liten lysning markedet.

- Offentlige prosjekter bidrar selvsagt, men vi ser også at private investorer og utviklere tar prosjekter ut av skuffen og planlegger oppstart på nye prosjekter igjen. I tillegg opplever vi at Kruse Smiths satsing i Bergen begynner å kaste av seg, noe som er svært positivt for konsernet som sådan, sier Rune Hognestad.

Vinn - vinn situasjon

- Vi var godt fornøyde med de tilbudene som kom inn. For oss har det vært viktig å få dette anbudet ut i de tiden som når er i regionen vår. Det vil skape verdifull sysselsetting. I tillegg vil rådhuset bli et lokomotiv for byutvikling. Det er en vinn-vinn situasjon for regionen, uttalte Sandnes- ordfører Stanley Wirak til Stavanger Aftenblad etter kontraktsåpningen.

Formelt skal bystyret i Sandnes godkjenne kontrakten, men man ser for seg byggestart allerede i mars. Det nye rådhuset skal stå klart til bruk i desember 2018.