Fra venstre bak: Harald Kjetil Glendrange (ass PL AF), Asbjørn Stålesen, Finn Erik Espegren, Audun Kjølseth (AF). Foran fra venstre. Bjørn Velken, Hans Olav Omnes (PL AF). Foto: Geir Haga

Kruse Smith signerte tidenes største kontrakt

Tirsdag signerte Kruse Smith Entreprenør en kontrakt med en totalverdi inkludert opsjoner på til sammen 1,1 milliarder kroner, noe som er den største enkeltkontrakten i selskapets 83-årige historie.

Fakta E39 Kristiansand Vest – Mandal Øst:

- Byggherre: Nye Veier

- Totalentreprenør: AF Gruppen

- Strategiske underleverandører: Kruse Smith Entreprenør og Norconsult

- Total kontraktsverdi: 4.7 mrd

- Ny 4-felts motorvei: 19 km

- Antall konstruksjoner: 45 (broer, kulverter, portaler og viltovergang) 

Kruse Smith er valgt som underleverandør til AF Gruppen på prosjektet E39 Kristiansand Vest – Mandal Øst. Selskapets anleggsdivisjon skal ha hovedansvar for bygging av konstruksjoner knyttet til prosjektet, som blant annet omfatter en 520 meter lang bru over Trysfjorden i Søgne. Oppdraget gjennomføres som et samarbeid mellom konsernets konstruksjonsavdeling og ressurser fra region Syd. På topp vil hele 180 personer sysselsettes i prosjektet, fordelt på 150 fagarbeidere og 30 funksjonærer.

- Vi opplever denne kontrakten som en stor anerkjennelse av vår kompetanse og erfaring innen bygging av større betongkonstruksjoner. Vi har samarbeidet godt med AF Gruppen på tilsvarende oppdrag på E18-prosjektet Tvedestrand - Arendal og vil bruke mye av de samme ressursene på dette prosjektet, sier Bjørn Velken direktør for anleggsdivisjonen i Kruse Smith.

Det skal bygges hele 18 broer gjennom prosjektperioden. To av disse skal produseres etter en metode som er relativt ny i Norge. Broene bygges på den ene siden og skyves utover og over til andre siden, såkalt fabrikkbasert industriell broproduksjon.

- Vi tror dette kan bidra til økt produktivitet i prosjektet. I tillegg er det gunstig ut fra et HMS – perspektiv, med mindre arbeid i høyden. Både Nye Veier som byggherre og AF Gruppen som totalentreprenør, har store ambisjoner i dette prosjektet når det gjelder å bruke digitale løsninger som bidrar til økt produktivitet og bedre risikostyring. Som et selskap som satser offensivt innen digitalisering, passer det Kruse Smith godt, sier Velken.

Med dette prosjektet kan Kruse Smith Entreprenør per november notere en historisk høy ordrereserve på drøye 5 milliarder.