Kruse Smith-rekord

Med en omsetning på 3 mrd. kroner, en økning på 100 mill. kroner fra året før, opplevde entreprenørkonsernet Kruse Smith et rekordår i 2008.

Styreleder og eier Tomas Leire er godt tilfreds med selskapets utvikling, og mener veksten ble omtrent som forventet.

Kruse Smith er Norges største familieeide entreprenørkonsern med aktiviteter innen bygg, anlegg, bolig og eiendom.

- Med et resultat på 128 mill. kroner før skatt (tilsvarende var 100 mill. i 2007) er vi fornøyde, men ser at resultatmarginen kunne vært bedre. Vi hadde enkelte prosjekter som ikke ga forventet inntjening, sier konsernsjef Jan A. Hestås.

Kruse Smith hadde en ordrereserve på 2,2 mrd. kroner ved inngangen til 2009. Egenkapitalen er på 356 mill. kroner (317 mill. kroner i 2007).

- Utsiktene for 2009 er forholdsvis gode, men usikkerheten øker i 2. halvdel av 2009. Selskapet har en god og hittil stabil ordrereserve, men vi forventer en reduksjon i omsetning og resultat i 2009, understreker konsernsjefen.

HMS-arbeidet og kvalitetsarbeidet har sterkt fokus i konsernet.  I 2008 hadde Kruse Smith et sykefravær på 4,62 % som er 0,31 % lavere enn i 2007. H-verdien ble på 4,7 (7,3 i 2007). På bransjenivå var tallene henholdsvis 6,03 % og 8,8.

- Alle ansatte har vært med å skape denne gode utviklingen innen HMS og kvalitet, og ikke minst grunnlaget for de økonomiske resultatene, sier Hestås.

Tilgangen på nye byggeprosjekter fikk en kraftig reduksjon høsten 2008, som følge av finanskrisen.  

- Vi arbeider kontinuerlig med å forbedre vår konkurranseevne, og sammen med våre gode økonomiske resultater er vi godt rustet til å møte de markedsmessige utfordringer som kommer i tiden fremover sier Hestås

I fjor var Kruse Smith engasjert i mer enn 300 prosjekter i Rogaland, Agder og Telemark.

Konsernet har i hovedsak sitt geografiske arbeidsområde mellom Skien og Haugesund. Innen anlegg tar vi oppdrag over hele landet.