Tunnelpåbygg og riggområde på Indreeide. Foto: Møre og Romsdal fylkeskommune

Kruse Smith og Volda Maskin innstilt til kontrakt på skredsikringstunnel

Møre og Romsdal fylkeskommune har innstilt arbeidsfellesskapet Kruse Smith Entreprenør AS/Volda Maskin AS til kontrakten på byggingen av skredsikringstunnel på fv. 63 mellom Eidsdal og Geiranger.

Sju entreprenører hadde levert tilbud på oppdraget, som er en totalentreprise som inneholder prosjektering og bygging av:
• 4,8 kilometer tunnel og 100 meter tunnelportalar
• Komplett elektroarbeid for prosjektet
• 400 meter vei i dagen med tilkobling på eksisterende veinett
• En 25 meter lang bru
• En 135 meter lang ledevoll for skred på Indreeide
Begge forskjeringane ble sprengt og gjort klare i 2019 i en forberedende kontrakt.

- Kontrakten er tildelt entreprenøren som har levert tilbudet med best forhold mellom pris og kvalitet. Kvaliteten blir vurdert ut fra gjennomføringsplanen, entreprenørens organisering og nøkkelpersonell. Vurderingen og verdisettingen av kvaliteten på tilbudene ble gjort før prisene blir åpnet. Kontrakten er tildelt entreprenøren med laveste vektet sum (pristilbod minus verdi på kvalitet), men kontraktssummen er prisen i tilbudet som er levert, skriver Møre og ROmsdal fylkeskommune på sine nettsider.

KruseSmit/Volda maskin vil gjøre jobben for 516.992.162 kroner (eksklusive merverdiavgift). Veidekke var høyest med 751.555.979 kroner.

Her er de ulike tilbudene:

- Vi er svært godt fornøyde med konkurransen om oppdraget og at vi kan innstille entreprenøren som vi mener hadde best kvalitet på tilbudet og som også har lavest pris, sier prosjektleiar Arne Ola Stavseng i Møre og Romsdal fylkeskommune.
Tilbyderne har ti dagers klagefrist på innstillingen. Tilbudene skal også legges frem for politikarane før man kan skrive kontrakt.

Fv. 63 er eneste tilkomstvei for Geiranger om vinteren.

- Når prosjektet er ferdig blir det tryggare for trafikantene og færre stenginger av veien på grunn av skred eller fare for skred. Skredsikringsprosjektet sikrer 13 registrerte skredpunkt. Årsdøgntrafikken er i 630 kjøretøy i gjennomsnitt, men varierer fra 1.500 køyretøy i døgnet i sommersesongen til 200 kjøretøy i døgnet om vinteren, skriver fylkeskommunen.

Byggestarten er planlagt i høust og tunnelen skal etter planen opne for trafikk hausten 2023.