Foto: Statens vegvesen

Kruse Smith og Risa signerte rassikringsprosjekt

Statens vegvesen signerte torsdag avtale med arbeidsfelleskapet Kruse Smith/Risa på prosjektet fv. 42 Rassikring Haughomfjellene, ny Bjørkåstunnel i Sirdal kommune.

– Dette er en utsatt strekning, og et av de viktigste rassikringsprosjektene vi har i Region sør. Jeg ser fram til at vi nå kan bygge en mye sikrere fylkesveg i Sirdal, legger hun til.

Prosjektet omfatter bygging av en 1360 meter lang tunnel og ca. 300 meter ny veg.

Samarbeid mellom to entreprenører

Entreprisekostnaden er 141 millioner kroner, og samarbeidet mellom de to entreprenørselskapene Kruse Smith og Risa er ikke av ny dato. De har arbeidet sammen på mange prosjekt. De har nå nettopp avsluttet jobben med rassikring på fv. 42 i Gyadalen mellom Tonstad og Helleland, og er i gang på Hundvågtunnelen i Ryfast-sambandet i Rogaland.

Arbeidsfordelingen på dette prosjektet er at Kruse Smith står for tunneldriving og ferdiggjøring av Bjørkåstunnelen, mens Risa står for sprengning ute i dagen, utkjøring av massene fra tunnelen, vegbygging i og utenfor tunnelen og rassikring.

Fornøyd fylkesordfører

Vest-Agders fylkesordfører Terje Damman uttrykker stor tilfredshet med at arbeidet med rassikringen nå kommer i gang:

– Dette arbeidet har jeg vært med på å sikre finansiering til. Nå er jeg fornøyd med at vi starter opp med dette viktige arbeidet. Jeg ønsker å følge dette prosjektet videre, og derfor blir jeg med i styringsgruppa, forteller Damman.

Lenge etterlengtet i Sirdal

Avdelingsdirektør i Statens vegvesen i Vest-Agder, Johan Mjaaland, synes det er gledelig at dette prosjektet endelig har fått finansiering.

– Jeg har hatt møter med Sirdal kommune i 18-20 år om denne strekningen, så det blir en lettelse å få sikret vegen forbi Haughomfjellene. Det er nok en gledens dag i Sirdal også, sierMjaaland.

– Det er også spennende at kontraktsformen på dette prosjektet er totalentreprise, som betyr at entreprenørene har hånd om alle arbeider som gjøres på prosjektet fra start til slutt, inkludert byggeplan. Dette er første gangen at et stå stort prosjekt hos oss har denne kontraktsformen, avslutter Johan Mjaaland.