Organisasjonspsykolog Tor Åge Eikerapen og Einar Ruud, anleggsleder i Kruse Smith. Foto: Kruse Smith

Kruse Smith med fokus på arbeidsmiljø på HMS-uke

Hele uke 38 var det HMS-dager hos Kruse Smith, med særlig fokus på arbeidsmiljø. Arbeidsmiljø er en sentral del av HMS-arbeidet. Et godt arbeidsmiljø er viktig for trivsel og prestasjon, men også for sikkerhet.

- Arbeid med helse, miljø og sikkerhet handler for meg om at alle som jobber i og for Kruse Smith skal komme hele og sikre til og fra jobb - hver eneste dag. Det gjelder våre egne, underentreprenører og innleid arbeidskraft. Det får vi ikke gratis. Det er noe vi konstant må jobbe for, sier konsernsjef i Kruse Smith, Heidi Wolden i en pressemelding.

Gjennom en hel uke satte Kruse Smith et særlig fokus på arbeidsmiljø og sikkerhet på arbeidsplassen. Gjennom aktiviteter og kurs på byggeplass og i kontormiljøer ble det trent på tiltak innen blant annet løftsikring, evakuering og førstehjelp.

I årets HMS-dager ble søkelyset særlig rettet mot arbeidsmiljø, og organisasjonspsykolog Tor Åge Eikerapen inspirerte alle med gode og enkle prinsipper for å skape et arbeidsmiljø hvor sikkerhet for kollegaene står i sentrum.

- Noe av det viktigste er å senke terskelen for å si ifra, og ikke mint for å ta imot. Hvordan vi sier ifra er ofte avgjørende, og litt feil inngang kan komme helt feil ut hos mottaker. Jeg håper at jeg har kunne bidra med noen tips og ideer til hvordan det kan være klokt å gå frem for å oppnå det som var hensikten, sier Eikerapen.