Illustrasjonsfoto: Krise Smith

Kruse Smith lavest på Skjeggestadtunnelen

Kruse Smith er lavest av fire tilbydere på rehabiliteringen av E39 Skjeggestadtunnelen.

Det skriver Statens vegvesen i en pressemelding fredag.

E39 Skjeggestadtunnelen ligger på Sira i Flekkefjord, like øst for grensen til Rogaland.

Anbudsåpningen var fredag 24. februar på Regionvegkontoret i Arendal, og fire entreprenører leverte sine anbud:

 • Kruse Smith: 27.078.597,00 kroner
 • Berthelsen & Garpestad: 31.241.097,00 kroner
 • Risa: 36.539.674,00 kroner
 • BMO Entreprenør: 38.534.922,71

Arbeidene på tunnelen skal, etter planen, starte i april, og pågå frem til september.

Dette er tiltakene som skal utføres:

 • Nytt teknisk bygg utenfor tunnelen på vestsiden, flytting av eksisterende teknisk bygg på østsiden.
 • Ved teknisk bygg på vestsiden av tunnelen etableres rensebasseng for vaskevann og overvann fra tunnelanlegget.
 • Etablering av stopplommer i dagsonen foran de tekniske byggene.
 • Høydehindre i dagsone foran begge tunnelender.
 • Fjernstyrte bommer utenfor tunnelen for stans av trafikk. Disse kombineres med røde blinklys-signaler og kameraovervåkning av innkjøringssoner tunnel.
 • Ny nødstrømsforsyning for tunnelanlegget. Dette slik at sikkerhetssystemer kan opprettholdes ved strømbortfall.
 • Evakueringslys på tunnelvegg gjennom hele tunnelen. Dette kombineres med skilting av korteste rømningsvei.
 • Nye nødskap (telefon og brannslokningsapparater) monteres i tunnelen og ved nye tekniske bygg i dagsonen.
 • Eksisterende bergsikring gås over og det utføres tiltak for å unngå vanndrypp og isdannelser i tunnelen.
 • Tosidig betongføringskant og opphevet betongskulder gjennom hele tunnelen.
 • Supplering/oppgradering eksisterende belysningsanlegg.
 • Ny tunnelportal på vestsiden av tunnelen.