Nye Finneidstraumen bru er bygget på siden av den gamle. Ved siden av den igjen går jernbanen. Foto: Marius S. Staulen.

Kruse Smith har fjernet E6-flaskehals

Denne uken ble nye Finneidstraumen bru på Fauske offisielt åpnet for trafikk.

Den gamle brua var en av de store flaskehalsene på europaveinettet gjennom Nordland, med en kjørebanebredde på bare 4,5 meter. Den smale veibanen gjorde det så godt som umulig for trafikk å møtes på brua, og krevende å utføre vedlikehold på en tilfredsstillende måte, skriver Statens vegvesen på sine nettsider.

Nye Finneidstraumen bru er 68 meter lang og 15 meter bred, inkludert en 3,5 meter bred gang- og sykkelveg. I tillegg til brua er det bygget cirka 900 meter ny E6 og to nye busslommer.

Det er Kruse Smith Entreprenør AS som har bygget nye Finneidstraumen bru, mens Mesta AS har bygget veien.

Det gjenstår noe etterarbeid som gjøres ferdig i løpet av november. Slitelaget blir lagt denne uka, og veien skal så merkes. Ellers gjenstår noe elektroarbeid og opprydding på anlegget.

Den gamle brua skal etter hvert demonteres og fjernes, en jobb som blir lyst ut over nyttår, skriver Vegvesenet.