Regionsdirektør Syd i Kruse Smith, Jon Syrtveit (fra venstre) og prosjektleder i suksessprosjektet Skagerak 4, Sverre Hille kunne ta imot Statnetts HMS-pris fra konsernsjef Auke Lont.

Foto: Sindre Sverdrup Strand

Kruse Smith får Statnetts HMS-pris

Statnett overrakte prisen for bransjens beste HMS-resultater på noen av Statnetts prosjekter til entreprenør Kruse Smith.

Kruse Smith Entreprenør ble tirsdag ettermiddag tildelt Statnetts SIKKER-pris for sin HMS-innsats på Skagerrak 4-prosjektet. Tildelingen fant sted under Statnetts høstkonferanse i Nydalen.

SIKKER-prisen er et av tiltakene Statnett har satt i verk for å betydelig senke skadefrekvensen på den statlige byggherrens prosjekter.

Dette skriver Statnett om utdelingen:

«Kruse Smith er Norges sjette største entreprenør og en betydelig eiendomsutvikler. Konsernets primære markedsområde er Sør-Norge, men engasjementet strekker seg over hele landet. Kruse Smith har bedre HMS-resultater enn bransjen.

Kruse Smith Entreprenør AS får Statnetts HMS-pris for et fremragende arbeid som hovedbedrift i vårt prosjekt Skagerak 4.

Kruse Smith har gjennomført 400 dager uten skader med fravær, og registrert over 250 RUH (rapportering for uønskede hendelser), få ytre miljøhendelser og en sorteringsgrad på 96 prosent av avfallet. I tillegg til gode rutiner og systemer har Kruse Smith en svært god HMS-kultur som påvirker positivt andre leverandører og Statnett.

Statnett gratulerer Kruse Smith Entreprenør AS med HMS-prisen for 2014».

Ønsker klare krav

HMS-sjef Hilde Waage i Kruse Smith forteller overfor Byggeindustrien at entreprenøren er stolt av å bli hedret av en HMS-fokusert byggherre som Statsbygg.

HMS-sjef Hilde Waage i Kruse Smith. Foto: Kruse Smith

– Jeg er veldig glad for at vårt systematiske HMS arbeid gjennom mange år også kan gi oss denne typen gevinster. I Kruse Smith arbeider vi med kontinuerlig forbedring, og min erfaring er at vi gjennom samarbeid med HMS kompetente byggherrer, hjelper hverandre med å løfte HMS-standarden, sier hun.

– Fra mitt ståsted ønsker jeg meg flere prosjekter med Statnett og med øvrige byggherrer med klare krav og forventninger til HMS-arbeidet, avslutter hun.

Halverte skadetallene

Under Statnetts høstkonferanse, hvor HMS-prisen ble delt ut, kunne den store statlige byggherren også fortelle at man på ett år har greid å halvere antallet fraværsskader per million arbeidstimer til 17 så langt i år, mot 34 i samme periode i 2013.

Det skriver Statnett i en pressemelding på sine nettsider.

– Dette viser at våre tiltak for å redusere uønskede HMS-hendelser har hatt en positiv effekt, og vi ser at det å jobbe aktivt med leverandørmarkedet er viktig. Vi er ikke i mål, men vi har god tro på at vi skal klare det, uttaler konsernsjef Auke Lont i Statnett.