Ill. Stein Halvorsen Arkitekter AS

Kruse Smith bygger ny hovedbrannstasjon i Rogaland

Sandnes Eiendom KF har innstilt Kruse Smith Entreprenør til oppdraget med å bygge ny hovedbrannstasjon i Rogaland. Kontraktsummen er på 264 millioner og er blant de store offentlige byggeprosjektene i Rogaland i 2015.

Fakta:

Hvor: Stangeland i Sandnes, like ved E39
Inneholder: Brannstasjon, legevakt, sengepost for øyeblikkelig hjelp og ambulansesentral
Ferdig: Byggestart mai 2015, innflytting februar 2017.
Størrelse: 13.800 kvadratmeter fordelt på fire etasjer.
Totalpris: 520 mill. kr.
Arkitekt forprosjekt: Stein Halvorsen Arkitekter AS

Prosjektleder: Epcon AS
Entreprenør: Kruse Smith Entreprenør (innstilt)

- Vi er stolt og glad over innstillingen. Lavere aktivitet i oljerelatert virksomhet bidrar til skjerpet konkurranse om de større offentlige byggeoppdragene i vår region. At vi oppnådde best score både på pris og kvalitet, viser at Kruse Smith besitter en kompetanse og erfaring som verdsettes i det offentlige anbudsmarkedet, sier Rune Hognestad, regiondirektør for Kruse Smith.

De ni eierkommunene i Rogaland brann og redning IKS har bestemt at seks av dagens brannstasjoner blir lagt ned, og at fem nye kommer til.

- Sandnes eiendomsselskap KF er fornøyd med gjennomføring av forprosjekt, gjennomføringen av konkurransen og deltagelsen i konkurransen. Det har vært bred brukerdeltagelse i utarbeidelsen av konkurransegrunnlag

og en er trygg på at en har et godt grunnlag for bygging av ny stor arbeidsplass for tjenesteproduksjon i hovedbrannstasjon, legevakt, øyeblikkelig hjelpetilbud og ambulansesentral, uttaler daglig leder Torbjørn Sterri i Sandnes Eiendomsselskap KF i en pressmelding knyttet til anbudsåpningen

De andre leverandørene som hadde leverte inn tilbud er NCC Construction AS, AF Bygg Rogaland AS, Skanska Norge, SV Betong, Masiv Bygg og Backe Bygg. Klagefrist er satt til 23.mars.

Ill. Stein Halvorsen Arkitekter AS