Illustrasjon: Atelier Lorentzen Langkilde / Everday Studio / Sted By og Landskapsarkitekter / Stærk & CoIllustrasjon: Atelier Lorentzen Langkilde / Everday Studio / Sted By og Landskapsarkitekter / Stærk & Co

Kruse Smith bygger ny bydel i Arendal

Kruse Smith Entreprenør er tildelt totalentreprisen for realisering av første byggetrinn i den nye bydelen Bryggebyen i Arendal.

Kontrakten har en verdi på rundt 185 millioner og inkluderer bygging av de første 82 leilighetene med parkeringskjeller i Bryggebyen i Arendal. Det skriver Kruse Smith i en pressemelding torsdag.

I tillegg til boligbygging kommer også egne kontrakter på infrastruktur, utomhus og reetablering av Løkholmen, som et friluftsområde for bading og sjøaktiviteter, heter det i pressemeldingen.

– Bryggebyen er det største transformasjonsprosjektet i Arendal i nyere historie. Industriområdet Bryggebyen vil i løpet av noen år utvikles til en ny bydel med fantastiske bokvaliteter. I første byggetrinn vil nesten alle leiligheter ha sol, sjø og balkong på to sider, sier eiendomssjef Tom Krusche Pedersen i utbygger Arendals Fossekompani.

Åpen bok

Totalentreprisen som er inngått mellom Vindholmen Eiendom og Kruse Smith Entreprenør, er utarbeidet i samspill fra forprosjektsfasen, heter det i pressemeldingen. Prosessen har, ifølge meldingen, vært preget av tett dialog mellom alle involverte parter og stor åpenhet rundt priser og kvaliteter.

– Åpen bok-prinsippet har gitt byggherren direkte innsyn i prosjektets økonomi. Samarbeidsformen har gitt oss større muligheter for besparelse, økt verdiskaping og optimalisering av prosjektet. Vi er veldig fornøyde med den prosessen som er blitt kjørt sammen med Kruse Smith Entreprenør. Deres spisskompetanse og erfaring fra tilsvarende prosjekter har hatt stor verdi, sier Pedersen i pressemeldingen.

Danske arkitekter

Bryggebyen består av totalt 700 leiligheter noen få kilometer fra Arendal sentrum. De første 31 leilighetene i utbyggingen ble solgt svært raskt, ifølge Kruse Smith.

Prosjektet er tegnet av de danske arkitektene Kasper Lorentzen, som er partner og arkitekt i Atelier Lorentzen Langkilde, Lin Skaufel, partner og arkitekt i Everday Studio, og Rosa Lund, partner og landskapsarkitekt i STED By og Landskapsarkitekter. De har jobbet sammen med Stærk & Co fra Arendal, og hentet inspirasjon fra moderne byutvikling og de mange lokale kvalitetene i Arendal, heter det i pressemeldingen.