Ill. Nosleeptillbrooklyn

Kruse Smith bygger Amalienborg Brygge for Skeie Eiendom

Kruse Smith har signert avtale med Lumber AS, eid av Skeie Eiendom med flere, om bygging av første byggetrinn for Amalienborg Brygge i Kristiansand.

Lelighetsprosjektet er lokalisert ved sjøen inn mot Kristiansand sentrum og ut mot innseilingen til byen. Boligprosjektets første byggetrinn har til sammen 50 leiligheter. Byggene er på mellom fire og fem etasjer, i tillegg til egen garasjekjeller. Det er totalt planlagt 300 leiligheter på området.

- Vi i Kruse Smith er stolte over å vinne frem i denne konkurransen og få muligheten til å realisere dette flotte prosjektet. Skeie Eiendom er en erfaren og dyktig utbygger som stiller store krav til entreprenørene. Sammen med byggherre har vi utviklet et godt og gjennomtenkt prosjekt som vil gi god verdi både for Lumber/Skeie og alle som skal bo på området, sier Anders Larsen, regiondirektør for Kruse Smith i en pressemelding.

Oppstart for prosjektet skjer i oktober, og dato for innflytting er mai 2022.

- Vi ser frem mot et godt samarbeid med Kruse Smith gjennom hele byggefasen. Dette er bare første etappe av et stort utbyggingsprosjekt som vil løfte en hel bydel i Kristiansand, forteller Tom Chr. Bredesen, administrerende direktør i Skeie Eiendom, i meldingen.

Amalienborg Brygge miljøsertifiseres for Breeam-Nor Very good.

- Kruse Smith utviser en stor forståelse for, og kompetanse på klima- og miljøtiltak for bygg. Vi har satt som et krav for all fremtidig eiendomsutvikling at nybygg skal tilfredsstille strenge miljøkrav. Breeam er Europas ledende miljøsertifisering for bygninger. Kjennetegnet er tydelige krav og mål som sikrer et sunt, effektivt og bærekraftig bomiljø. Det stilles store krav til entreprenøren, og vi er trygge for at Kruse Smith leverer svært godt her, sier Bredesen.