Kruse Smith belønnet med kvalitetssertifikat

Onsdag 12.12.12 ble Kruse Smith belønnet for strevet med Det Norske Veritas’ kvalitetsstempel – et ISO 9001-sertifikat.

Gjennom drøye to års arbeid har Kruse Smith gått gjennom hele sin virksomhet for å sørge for at alt blir gjort i beste praksis.

Sertifikatet betyr kort fortalt at Kruse Smith har fått på plass rutiner og prosedyrer som sikrer at kundene får levert prosjekter med rett og god kvalitet.

- Det er en svært gledelig nyhet, og vi har med dette nådd en av de viktigste milepælene når det gjelder kvalitets og forbedringsarbeid i selskapets historie, sier konsernsjef Jan Hestås.

- Vi har også grunn til å tro at vi er blant de første entreprenørene i Norge som får godkjent hele bredden av virksomheten fra bygg, byggfornyelse og anleggsvirksomhet, til eiendomsutvikling og boligsalg, sier Hestås.

Kruse Smith har jobbet mot sertifiseringen siden 2010.

Bred sertifisering
Flere av Kruse Smiths konkurrenter har valgt å sertifisere deler av sin virksomhet. Kruse Smith har derimot valgt å ta hele bredden av virksomheten.

- Vi har valgt å gjøre dette for å fortsette å være blant de ledende i bransjen, understreker Trond Stupstad, teknisk direktør i Kruse Smith.

DNVs revisorer var i to uker i høst rundt og inspiserte alle deler av Kruse Smiths virksomhet, rundt om på bygg – og anleggsprosjekter i hele Sør-Norge. Virksomheten ble målt opp mot standardene fastsatt i ISO 9001.

Viktige elementer i standarden er kvalitetsstyringssystem, ledelsesansvar, ressursstyring, produktsalg og målinger, analyser og forbedringer.

Nå starter jobben videre
Et ISO 9001-sertifikat er ikke noe man får til odel og eie. Organisasjoner som har det, må stadig gjennom nye revisjoner, og vise at man stadig forbedrer seg.

- Det er i årene som kommer at vi skal vise at vi får avkastning på denne investeringen. Avkastning i form av bedre konkurransekraft, økt effektivitet og mer fornøyde kunder, sier Jan Hestås.