Gro Annett Lie, Krook & Tjäder.

Krook & Tjäder Oslo utvider med skolespesialist

Arkitektene Krook & Tjäder styrker Oslo-kontoret med Gro Annett Lie, som har lang erfaring som spesialist innen skole og utdanning.

Ifølge en pressemelding har Lie lang fartstid fra en rekke store skole- og utdanningsprosjekter både i Norge og Sverige. De siste fire årene har hun jobbet på Krook og Tjäders kontor i Kristianstad i Skåne.

Nå vender hun tilbake til Norge og startet 1. september på det svenske arkitektfirmaets oslokontor.

- Muligheten for å samarbeide mellom kontorene gjør at jeg har ca 250 kolleger i Sverige og Oslo, noe som er inspirerende og en av fimaets mange styrker. Det gjorde det dessuten mulig for meg å bli i firmaet selv om jeg nå jobber på vårt kontor i Oslo framover, sier Lie.

Krook & Tjäder er et av Skandinavias største arkitektkontor og finnes i ni ulike byer i Sverige og Oslo.

- Med Gro på plass styrker vi vår kompetanse på utdanningssiden. Sammen med den kompetansen vi allerede har fra før, kan vi levere komplette utdanningslokaler fra den første skissen til et ferdiginnredet bygg. Vi ser frem til å skape gode miljøer for våre barn, sier daglig leder Erica Lund Gerell i Krook og Tjäder.