Kronprinsparet får skille ut sju parseller fra Skaugum

Kronprinsparet gis tillatelse til å skille ut sju parseller fra Skaugum gård, har landbruksutvalget i Asker bestemt.

Jordbrukssjefen i Asker hadde foran møtet i landbruksutvalget tirsdag gått inn for å tillate utskilling av åtte av de elleve parsellene det var søkt om.

- Denne saken har hos oss vært behandlet i tråd med jordloven. Nå skal saken videre til bygningsrådet, opplyser jordbrukssjef Olav Vik i Asker til NTB.

De sju tomtene som paret får fradele leies av ansatte eller tidligere ansatte ved gården. De fire tomtene som kronprinsparet ikke får skille ut er tre ubebygde tomter og en villaeiendom som ligger inntil tunet.

Leder for kommunikasjonsstaben ved hoffet, Marianne Hagen, har tidligere uttalt at kronprinsparet ønsker å skape fleksibilitet for den fremtidige driften av gården. Det foreligger ikke i dag planer om å endre den nåværende bruken av parsellene.
Den kongelige politieskorte (DKP) har ansvar for kronprinsfamiliens sikkerhet på Skaugum. DKP har ingen prinsipielle innvendinger mot at parseller utskilles fra eiendommen.

Skaugum gård har vært i kongefamiliens eie siden 1929, og er på 480 mål dyrket jord, 660 mål skog og 140 mål annet areal.