Kronikkforfatter Sven Christian Ulvatne er administrerende direktør for entreprenørvirksomheten i BackeGruppen.

Kronikk: Håndverksmafiaen må stoppes

3 av 4 under 30 år mener bygg- og anleggsfag på videregående har lav status. Grunnen er svart arbeid og en bransje preget av useriøse aktører. Nå må håndverksmafiaen ryddes av veien. Hvor er Jan Tore Sanner? spør administrerende direktør for entreprenørvirksomheten i BackeGruppen, Sven Christian Ulvatne i denne kronikken.


Hittil i år har det vært over 1200 medieoppslag om svart arbeid i byggenæringen. Saker om malere som jobber for 10 kroner timen og heleritiltalte håndverksfirmaer som renoverer Skattedirektoratets lokaler. De useriøse aktørene i disse sakene skader hele bransjen.

En undersøkelse utført av Norstat for BackeGruppen viser at hele 2 av 3 mener dårlig rekruttering til byggebransjen skyldes billig, utenlandsk arbeidskraft. 1 av 3 peker på utbredt bruk av svart arbeid som en forklaring. Mafiavirksomheten ødelegger for oss som driver på ærlig vis. Nå må alle ta tak for å renske opp i bransjen.

Mafiaen tar over byggenæringen

Mange av oss har vært naive og trodd historiene om svart arbeid er enkelthendelser og myter. Men en serie enkelthendelser utgjør statistikk. Tallene er slående: Skattedirektøren uttalte nylig at opp mot en tredjedel av omsetningen i byggenæringen kommer fra svart arbeid. Det utgjør nærmere 150 milliarder kroner i året, og store tap av skatter og avgifter til samfunnet. 150 milliarder tilsvarer 150 000 sykehjemsplasser. Eller offentlig tilskudd til nesten tre millioner lærlingplasser.

Vi gir håndverksmafiaen skylden. Og gjør vårt for å stanse den.

Mafiaen opererer i hele bransjen. Hjemme hos privatpersoner og på store offentlige byggeprosjekter. Ofte benyttes flere underentreprenører som bruker ulike leverandører, som igjen leier inn arbeidere. Mange ledd og aktører på samme prosjekt gjør det vanskelig å holde oversikten, og gir mafiaen mulighet til å drive svart.

Kampen mot useriøse aktører starter med å gjenvinne oversikten over alle leddene i byggeprosjektene. Derfor innfører vi 1. november en grense på maksimalt to underentreprenør-ledd på BackeGruppens prosjekter. Vi følger stolt etter andre aktører i bransjen. Nå har virkeligheten om tilstanden i bransjen også nådd oss.

Vi gjør vårt – Sanner må gjøre sitt

Norges største byggherre er offentlig sektor. Offentlige byggherrer må ta grep i kampen mot svart arbeid og uansvarlig lave lønninger hos sine underleverandører. Nå må kommunal- og moderniseringsminister Sanner ta et oppgjør med svart arbeid ved å innføre maksgrense på to underentreprenør-ledd når offentlig sektor er byggherre. Slik bidrar myndighetene til å utrydde den useriøse delen av bransjen.

Sammen skal vi stoppe håndverksmafiaen. Og redde bransjens rykte. Da vil kanskje ungdommen igjen søke seg til byggenæringen.

(Kronikken har tidligere vært publisert i Finansavisen.)