Kritisk til detaljstyring av statlige selskaper

Tidligere Telenor-topp Tormod Hermansen er svært skeptisk til årlige styringsbrev for bedrifter der staten er storeier. Han ber staten se større på sitt eierskap.

Årlige styringsbrev ser jeg ikke som nødvendig eller ønsket. Man er definitivt ikke tjent med årlige debatter om hvert enkelt selskap i Stortinget, fastslår styregrossisten Tormod Hermansen overfor Dagsavisen. Planen er at hvert enkelt selskap får en formålsparagraf. Med utgangspunkt i denne skal selskapene få et styringsbrev fra staten der den tydeliggjør sine forventninger og krav som eier. Ved slutten av året må selskapene levere en beretning som svarer på i hvor stor grad disse er oppfylt. 8. desember kom regjeringens lenge bebudede eierskapsmelding. Planene om årlige styringsbrev ble mottatt med stor glede blant de rødgrønne på Stortinget, som har sett seg lei på at konsernsjefer og styreledere i selskaper der staten er storeier tilsynelatende ikke tar hensyn til majoritetseierens ønsker. Men i likhet med andre næringslivstopper advarer Hermansen mot detaljstyring. Debatten bør være generell og politikerne bør vise stor varsomhet. Det er styrene som har ansvaret, sier han. Den tidligere Telenor-toppen synes det er fornuftig å videreføre et ganske passivt eierskap. Men meldingen gir ingen signaler om vilje til posisjonering. Statens eierportefølje har et litt tilfeldig preg. Jeg hadde helst sett at staten ville ta et mer aktivt grep om sin porteføljestyring, sier Hermansen.