Kritiserer Bjørnøy for feil miljøsatsing

Fiskerne reagerer på statens manglende håndtering av oljesøl og ubåtvraket med kvikksølv utenfor Fedje. Samtidig kritiseres miljøvernminister Helen Bjørnøy for feilprioritering.

Styreleder Inge Halstensen i Fiskebåtredernes Forbund mener regjeringen, og miljøvernministeren spesielt, bør bruke kreftene sine på miljøsaker som virkelig betyr noe som Sellafield, kvikksølvubåten ved Fedje, tiltak i forhold til oljetransport og bedre oljevernberedskap. I stedet har regjeringen prioritert NOx-avgift, som etter Halstensens mening virker meningsløs og som bare er fordyrende for fiskeflåten. Må fjernes I sin tale under åpningen av Fiskebåtredernes Forbunds representantskapsmøte i Oslo onsdag krevde Halstensen at ubåtvraket med kvikksøl utenfor Fedje må fjernes. Han krevde også tiltak mot gjenåpning av atomanlegget i Sellafield og bedre beredskap mot oljesøl. Halstensen uttrykte også forundring over at staten pålegger havfiskeflåten en tyngende NOx-avgift, samtidig som det ikke tas skikkelige grep i forhold til åpenbare forurensningssaker langs kysten. Det hadde kanskje vært god pedagogikk fra regjeringen om staten først hadde ryddet i sine enorme problemer, for deretter å snu seg mot næringslivet og drive fram for eksempel NOx-avgiften med mye bedre samvittighet enn det staten kan i dag, sa Halstensen. Ubåtvraket Fiskeri- og kystdepartementet skal med det første avgjøre hva som skal gjøres med den tyske ubåten U-864 på havbunnen utenfor Fedje i Hordaland. Det er store mengder kvikksølv om bord i båten. Kystdirektoratet har anbefalt tildekning av båten, men Halstensen mener at dette ikke er bra nok. Jeg regner med at myndighetene ikke tar sjansen på å følge en slik anbefaling, sa Halstensen under Fiskebåtredernes Forbunds representantskapsmøte. Han mener at fjerning av ubåtbraket også vil gi det norske synet på forurensning av havet bedre legitimitet i forhold til kampen mot gjenåpning av atomanlegget Sellafield. Forurensningspotensialet i disse to sakene er uhyggelig og burde ikke komme i skyggen av NOx-saken, heller omvendt. Oljetransporten Den sterkt økende oljetransporten langs norskekysten bekymrer Halstensen og fiskerne sterkt. Fiskebåtredernes leder tok for seg denne problematikken i lys av forliset ved Fedje, som har ført til oljesøl og forurensning av hav og strender. På nytt er det avslørt at oljevernberedskapen er for dårlig, påpekte Halstensen. Han brukte kvikksølvubåten, oljetransporten fra Murmansk, oljesølet ved Fedje og trusselen fra Sellafield til å minne miljøvernministeren om hva som bør være hennes store utfordringer. Her har det vært mye prat og lite handling i flere år, sa han. Fiskebåtrederne liker dårlig at de må bruke energi på å kjempe mot en NOx-avgift staten vil innføre, uten at avgiften vil føre til annet enn dyrere drivstoff for fartøyene.