Kristiseter krever 30 millioner kroner av Rauma kommune

Den lokale entreprenørbedriften M. Kristiseter AS på Åndalsnes truer med å saksøke Rauma kommune etter kommunens håndtering av anbudskonkurransen om Rauma Helsehus, skriver Romsdals Budstikke.

Rauma kommune vedtok i fjor å gi kontrakten på bygging av det nye helsehuset på Åndalsnes til Hent AS. Kristiseter mener kommunen har gjort en vesentlig feil og at tilbudet fra Hent burde ha vært avvist.

Kristiseter ble nummer to i anbudskonkurransen og ville ha fått kontrakten dersom tilbudet fra Hent hadde blitt avvist. Selskapet mener å ha lidt et økonomisk tap på 30 millioner kroner.

- Hvis partene ikke kommer til en løsning innen 14 dager fra da brevet ble sendt (20. oktober), vil det bli tatt ut stevning. Dette vil medføre ytterligere omkostninger som vil kreves dekket av Rauma kommune, skriver advokat Morten Goller på vegne av M. Kristiseter.