Kristine Bonnevies Terrasse

På Nov/Grannes ved Kristine Bonnevies veg i Sola kommune har Kruse Smith Entreprenør ført opp et bygg med 24 leiligheter, parkeringsanlegg og en Rema 1000-butikk.

Fakta

Sted: Nov, Stavanger

Prosjekttype: Leilighetsbygg med næringsdel

Entreprisekostnad uten merverdiavgift: 80 millioner kroner

Bruttoareal: 4.700 kvadratmeter

Tiltakshaver: Ullandhaug Eiendom AS – NOV Næring

Totalentreprenør: Kruse Smith Entreprenør

Teknisk totalentreprenør: DNF

Arkitekt: Arkitektkontoret Vest

Landskapsarkitekt: Prosjektil Prosjektering

Rådgivere: RIB og prosjektering elementer: Norconsult l RIV og RIE: DNF l RIVA: Prosjektil Prosjektering

Underentreprenører og leverandører: Grunn-, VA- og utomhusarbeider: Rygg Maskin l Betongarbeid: Kruse Smith Entreprenør l Prod. betongelementer: Hå Element l Montasje betongelementer: Betong & Anlegg l Stålarbeider: SL Meka-
niske l Metallarbeider: Hamre l Taktekking: Sandnes Tak l Tømrer: Gann Tre l Maler og gulvlegger: T. Lund l Flislegger bolig: Waldeland & Varhaug l Flis-legger næring: Brødr. Olsen Mur & Bygg l Baderomskabiner: Norac l Heis: Reber Schindler Heis l Branntetting og fuging: Thermax l Lås og beslag: Marvik l Maskinutleie: BAS Utleie l Transport og mottak byggavfall: Westco l Byggevarer: Optimera

Tiltakshavere er Ullandhaug Eiendom AS (leiligheter) og Nov Næring AS (næringsdel). Kruse Smith Entreprenør har utført byggearbeidet i totalentreprise, og DNF har vært totalteknisk entreprenør. Arkitekt er Arkitektkontoret Vest.

Bygget har tre etasjer med leiligheter, en etasje med næring (butikk for Rema 1000) og parkering og boder i underetasjen. Samlet areal er på 4.700 kvadratmeter BRA, og entreprisekostnaden er 80 millioner kroner uten merverdiavgift. Byggearbeidene startet ved påsken i 2017 og ble fullført i november i fjor.

Grei byggeprosess

Prosjektleder Amund Stokken Jørgensen i Kruse Smith Entreprenør forteller at byggeprosessen har gått bra.

– Et rekkefølgekrav var at vi laget et omfattende VA-anlegg som nå er overtatt av Sola kommune. -Vi praktiserte både BIM og Lean i prosjektet, sier Jørgensen.

24 leiligheter

De 24 leilighetene varierer fra 50,7 til 163,5 kvadratmeter. Standarden er høy, og kjøperne hadde tilvalgsmuligheter og mange valgte å endre på løsninger for kjøkken og bad. Alle leilighetene har terrasser eller balkonger mot sør eller vest.

I andre etasje ligger det en stor felles terrasse. Alle leilighetene er bygget som tilgjengelig boenhet i henhold til Tek10 og har biloppstillingsplasser i parkeringskjeller, der det er lagt til rette for lading av elbiler. Utenfor bygget er det lekeplass, grøntareal og turterreng, og området er barnevennlig.

Helhet viktig

Arkitekt Thomas Gundersen i Arkitektkontoret Vest forteller at det var en forutsetning fra starten at Rema 1000 skulle ha butikk i første etasje med leiligheter over.

– Vi bestemte derfor å bruke Rema sin nye fargeprofil til å forme butikken og leilighetene. Dette for å skape en helhet på prosjektet. Leilighetene ble fordelt på to blokker som henger sammen med en åpen svalgang. Leilighetene er enten sør eller vestvendte. Leilighetsbyggene har en hvit ramme som innrammer terrasser og svalganger, sier Gundersen.

Bygget er ført opp men betongelementer med platekledning mot svalganger og kledning mot terrasser. Farger er valgt for å skape en helhet med Remautikken i første etasje som har en bestemt fargeprofil. Dette skaper rene kontraster og bygget fremstår enkelt og moderne.

– Den største utfordringen var å skape en helhet i bygget når Rema hadde en så tydelig profil. Det var viktig å unngå at det ble et visuelt skille mellom butikk og leiligheter, sier Gundersen.

T-form

Kristine Bonnevies Terrasse ligger på Nov/Grannes ved Kristine Bonnevies veg, nær universitetsområdet i Stavanger. Jørgensen sier at grunnen består av råtafjell. Det er sprengt ut cirka 6.000 kubikkmeter masser som er kjørt bort. På tomten er det også gravd ned to store fordrøyningsmagasin.

Bygget har T-form. Bærekonstruksjonen består av prefabrikkerte søyler, dragere, hulldekker og plattendekker. Heisgropen er støpt vanntett.

Taket er flatt, og det er sedumplanter på varemottaket til Rema 1000.

Fasadene består dels av isolerte og malte betongelementer og dels av platekledning og royalimpregnert kledning. I leilighetene er det parkett og flis på gulv. Badene er levert som prefabrikkerte baderomskabiner.

Det er 20+5 cm isolasjon i yttervegger og i snitt 30 cm på taket. Vinduene har en U-verdi på 0,8. Trykktesting viser en luftveksling på 0,47 per time.

Det er aluminiumsbelagte trevindu i leilighetene og aluminiumsvindu i næringsdel. Hele bygget har universell tilgjengelighet og er fullsprinklet.

Utenfor Rema 1000 er det 34 ordinære biloppstillingsplasser, to HC plasser og sykkelstativ.

Energiklasse B
Kristine Bonnevies Terrasse er prosjektert og ført opp etter Tek10. Det er elektrisk oppvarming i leilighetene. Varmtvann fra felles berederanlegg kommer fra luft- og væskebasert varmepumpeanlegg. Spissing av vanntemperatur i felles berederanlegg og ettervarming av ventilasjonsluft til næringsdel er elektrisk fyrt. Rema 1000 har en stor kjølerigg for kjøl og frys og butikken varmes opp med overskuddsvarme fra denne riggen. Både leilig-heter og næringsdel er i energiklasse B. Det er balansert ventila-sjon i leilighetene og et aggregat i hver leilighet.

Bygget er ført opp uten fraværsskader.