Krisen i skogbruket fortsetter

Den milde vinteren gjør det vanskelig å få tømmeret ut av skogen. Skogbunnen og tømmerveiene som normalt er harde av tele på denne tiden av året, er nå kliss bløte og myke, melder NRK.

Dette fører til at skogsmaskinene ikke kan brukes til å føre tømmeret ut av skogen. Konsekvensen er stor tømmermangel. - Nå er situasjonen slik at vi kun har produksjon på halv maskin. Situasjonen er prekær, og vi må ha kulde innen en uke eller to, forteller daglig leder i skogeierforeningen Havass AB, Kristian Noer. For tømmerlagrene i Norge er nå historisk lave. Og situasjonen skaper store problemer i flere bransjer. - Lagrene er spesielt små i massevirke og på treforedlingssiden. På sagbrukssiden ser det litt bedre ut, men fortsetter mildværet vil det ikke gå lang tid før det også blir problemer på sagbrukene, sier Noer i skogeierforeningen. Det er nok av tømmer, men problemet er å få tømmeret ut av skogen. Byggeindustrien tok opp denne saken allerede før jul. Da var det flere som bagateliserte saken. Men allerede den gang advarte vi om konsekvensene. Tremånedersvarslet fra meteorologene er ikke det beste. Mulighetene er meget stor for at de høye temperaturene fortsetter. Og da blir skogen stående.