Kriselån rett på konto

Kjell Inge Røkke-konsernet Aker Drilling har fått 7,2 milliarder kroner i kriselån. Pengene skal ikke brukes til å finansiere virksomheten, men stå på konto.

Eksportfinans, som eies av banker i Norge samt staten, var i fjor høst i pengemangel, og Røkkes industrikonsern Aker ba staten om å gi penger til Eksportfinans. Konserndirektør Geir Arne Drangeid i Aker sa at det var viktig for norske konkurranseutsatte bedrifter å skaffe seg sårt tiltrengt finansiering til internasjonale prosjekter.

Eksportfinans fikk 50 milliarder kroner av regjeringen, og er nå i ferd med å utbetale sitt største lånebeløp noensinne. Mottakeren er riggselskapet Aker Drilling, et heleid datterselskap av Røkke-konsernet Aker. Det totale lånebeløpet er på 7,2 milliarder kroner. Halvparten er allerede utbetalt, og selskapet får resten i sommer, skriver Dagens Næringsliv.

Aker Drilling har også fått lån hos DnB NOR, og dermed sikret seg dobbeltfinansiering. Eksportfinans-lånet havner på innskuddskonto i DnB NOR. Beløpet er så stort at DnB NOR kan øke utlånskapasiteten.

Drangeid opplyser at målet med låneopptaket i Eksportfinans var et ledd i selskapets finansiering.

Men Eksportfinans sa i fjor sommer at denne typen dobbeltfinansiering ikke lenger skal godtas. Utlånsdirektør Olav Einar Rygg i Eksportfinans vil ikke uttale seg om enkeltsaker. Han sier Eksportfinans står ved lånetilsagn som er gitt.