Krifast - bomfri etter 20 år

Lørdag 1. desember kl. 12 stanset innkreving av bompenger på Krifast-prosjektet på Nordmøre. I 20 år har alle som har passert bomstasjonen, bidratt til å nedbetale dette store flotte samferdselsprosjektet som har gitt regionen nye muligheter.

Når bommen nå er borte, forventer man en trafikkøkning på 30 – 40 prosent. Det vil bety nye utfordringer på et innfartsvei-system til Kristiansund som er sprengt fra før.

For Kristiansund har Krifast vært avgjørende for å snu en negativ trend. Mye av den utrolige positive utviklingen denne byen og dette distriktet har fått de siste årene , skyldes i hovedsak at det er blitt fastlandsforbindelse. Krifast betyr også mye når det gjelder trafikken i denne del av landet. Det er betydelig tungtrafikk. Krifast er et knutepunkt også for den trafikken som går langs kysten sør og nord.

I fjor passerte i snitt 3 500 biler bomstasjonen på Krifast i døgnet. Nå forventes det altså en sterk økning til mellom 4 500 og 5 500 passeringer.

Krifast er betegnelsen for Kristiansund og Freis fastlandsforbindelse, men det har betydd mye for kommunene rundt og for hele regionen.

I dag er det grunn til gi en honnør til alle dem som jobbet hardt i årevis for å få realisert dette prosjektet. De har gitt en gave til folket i området som er avgjørende for videre vekst og utvikling. Noen hevdet at denne fastlandsforbindelsen ville føre folket en vei – bort fra området med flyttelass. Nå har det omvendte skjedd. Det flytter mye folk til nettopp Kristiansund og områdene rundt.

Utviklingen i olje- og gassvirksomheten spesielt har bidratt til denne positive flytestrømmen.

Det er bygget opp en stor handelsnæring i Kristiansund. Vi regner med at de vil tjene på dette fra dag en. Nå må alle krefter settes inn på å få en bedre innfartsvei til byen. Bedre innfartsveier trenger ellers de fleste byer.

Krifast er et utstillingsprosjekt for moderne norsk samferdselsutbygging. Her har vi de fleste elementer. Vi har veier, påkjøringstramper, undersjøisk tunnel, tunneler flytebro, hengebro, frittfrembygg bru og andre bruer.

Krifast er også et skryteprosjekt for norsk byggenæring. Mange har bidratt i løsningen av det som er et av våre flotteste utstillingsvinduer. Dette er også en ingeniørbragd.

Egentlig skulle bommen vært fjernet for lengst, men man valgte å forlenge bompengeperioden for å løse andre samferdselsoppgaver rundt Krifast. Hele prosjektet har vært en milliard-investering. Det meste av regningen har bilistene og folket i distriktet betalt.