Krever vide rammer i tariffoppgjøret

LO i Oslo forventer «vide økonomiske rammer» i årets lønnsoppgjør, og krever at fremtidige rentehevinger må kompenseres.

Den økonomiske situasjonen er meget god, og utsiktene framover peker i retning av fortsatt høykonjunktur, mener LO i Oslo. Dette gir rom for et oppgjør med vide økonomiske rammer, heter det i en uttalelse fra representantskapet. I tillegg må arbeidsgiverne ta høyde for den «sterke irritasjonen» som debatten om lederlønninger har skapt hos vanlige arbeidsfolk, mener LO. Arbeidstakerne forlanger at pengepolitikken i Norges Bank tas i betraktning når man setter seg ved forhandlingsbordene. Oppgjøret må kompensere for rentehevingene som er gjort og som forventes vil bli foretatt, uttaler LO i Oslo, som advarer regjeringen mot innstramninger i revidert budsjett og i statsbudsjettet for 2008. Sammen med rentehevingene kan slike innstramninger føre til stagnasjon og nedgang med krise og arbeidsløshet, uttaler LO i Oslo.