Krever Statoil inn på eiersiden i Ironmain

De ansatte ved industrianlegget på Tjeldbergodden krever at Statoil går inn på eiersiden i selskapet som skal etablere og drive jernverkprosjektet Ironman på Nordmøre.

Industri Energis avdeling på Tjeldbergodden vedtok på årsmøtet tidligere denne uka å kreve at Statoil går inn på eiersiden i det nye selskapet. Brevet om dette ble fredag sendt med kopi til næringsminister Trond Giske. I brevet til Lund skriver fagforeningen at næringsministeren har uttalt seg positivt om prosjektet og lovet denne type industri samme betingelser på utslippssiden som et tilsvarende prosjekt vil få innenfor EU.

Satse på land

– Med et slikt prosjekt kan Statoil vise at selskapet mener alvor med industrisatsing også på land. I øyeblikket kan det se ut som om Statoil er mest opptatt av å strippe selskapet for verdiskaping på land og i stedet satse ensidig på å pumpe opp olje og gass, sier leder i Industri Energi, Leif Sande.

Han mener statsoljeselskapet ved å bli medeier vil få forretningsmessige fordeler ut over det å bare levere naturgass til jernverket.

Det er gruveselskapet LKAB og metallprodusenten Høganes som sammen med Statoil har utredet prosjektet Ironman. Ideen bak prosjektet bygger på den ledige kapasiteten i gassrøret fra Heidrun-feltet til Statoils metanolfabrikk på Tjeldbergodden samt det faktum at skipene med jernmalm fra Kiruna passerer utenfor Tjeldbergodden på vei til foredling i Europa.

Norsk-svensk samarbeid

I øyeblikket pågår arbeidet med å sette sammen en norsk-svensk investorgruppe. LKAB i Kiruna og Høganes som produserer metallpulver ønsker å få med seg Statoil på eiersiden. Det er en tanke som har bred støtte blant de ansatte og for øvrig i hele Midt-Norge, der befolkningen er positivt innstilt til ny industri.

Tjeldbergodden har vært i drift som metanolfabrikk, LNG-fabrikk og mottaksanlegg for gass siden slutten av 1990-tallet. Metanolfabrikken dekker om lag 13 prosent av Europas behov og står for 25 prosent av metanolproduksjonen i EU-området.

LNG-fabrikken er langt mindre. I brevet til Helge Lund skriver de fagorganiserte at et jernverk vil være med på å sikre utviklingen av det industrielle fagmiljøet på Tjeldbergodden.

– En investering i Ironman bør derfor være av stor interesse for Statoil, selv om produksjonen ligger utenfor oljeselskapets kjernevirksomhet, heter det i brevet.

Ren drift

Ironman innebærer at jernmalm fra Kiruna fraktes via Narvik til Tjeldbergodden der det skal benyttes gass i produksjonen av jern i stedet for kull som de europeiske jernverkene benytter.

En slik produksjon er langt mer miljøvennlig enn den kullbaserte produksjonen i Europa. I brevet fra de ansatte blir det hevdet at bruk av naturgass gir 60 prosent lavere utslipp enn ved kullbasert produksjon.

Også SINTEF har i sin vurdering av prosjektet vært positiv til et jernverk basert på gass som energikilde.