Krever penger til regjeringens kollektivsatsing

Venstre og KrF stiller seg bak regjeringens nye handlingsplan for kollektivtrafikken. Arbeiderpartiet mener derimot planen er en eneste lang og uforpliktende ønskeliste.

– Dette er en ønskeliste over allerede vedtatt politikk som er veldig lite konkret, unntatt når det gjelder konkurranseutsetting av NSB, sier Eirin Sund (Ap) til NTB.

I den nye handlingsplanen for kollektivtransport som ble lagt fram fredag, gjør regjeringen det klart at den vil finansiere halvparten av viktige kollektivprosjekter i byområdene i Oslo og Akershus, Bergen, Trondheim og Stavanger.

De mest aktuelle prosjektene i perioden fra 2014 til 2023 er ifølge planen Fornebubanen i Oslo og Akershus, Bybanen til Åsane i Bergen, en ny «superbussløsning» i trondheimsområdet og prosjektet «Bussvei 2020» i Stavanger-regionen.

– Vekst i folketall og trafikk, miljøutfordringer og folks behov for rask og effektiv pendling til og fra jobb og fritidsaktiviteter er viktige utfordringer som må løses bedre, sier samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen (Frp). Han gjør det samtidig klart at finansieringen av tiltakene skal skje gjennom de ordinære budsjettprosessene.

Trengs penger

Regjeringens støttepartier Venstre og Kristelig Folkeparti er i utgangspunktet positive til planen, men er samtidig tydelige på at regjeringen må legge friske penger på bordet for å oppfylle løftene.

– Dette må være mer enn en ønskeliste. Her må statsråden sørge for at det følger penger med, sier Venstres nestleder Abid Raja, som sitter i Stortingets transportkomité.

– Dette er det svake punktet i planen. Her må det fylles på med penger – og mye penger, sier Hans Fredrik Grøvan (KrF).

NSB-reform

Et annet punkt i planen er å bygge ut NSBs InterCity-strekninger på Østlandet og inkludere Ringeriksbanen som en fjerde IC-strekning.

Samtidig ønsker regjeringen å konkurranseutsette driften av selve togtilbudet for å få på plass en «mer forretningsmessig forvaltning av jernbanen», som det heter i handlingsplanen.

NSBs konsernsjef Geir Isaksen tror mer konkurranse i togtrafikken kan være et godt virkemiddel for å styrke effektiviteten.

– Men skal vi klare å gi et godt togtilbud til flest mulig, må vi gå gjennom den totale organiseringen av jernbanen først, slik at det legges til rette for en god konkurranse til kundenes beste, sier han.

Eirin Sund er derimot svært kritisk til å konkurranseutsette NSB.

– Jernbanen konkurrerer jo allerede med all annen trafikk. Det viktigste er å gjøre den til et reelt alternativ, sier hun og peker på at erfaringer fra blant annet Sverige og Storbritannia viser at det ikke lønner seg med konkurranse på sporet.

Kommunenes ansvar?

Den nye handlingsplanen skal først og fremst gi en oversikt over hvilke konkrete tiltak regjeringen ønsker å satse på.

Samtidig vil regjeringen vurdere å overføre ansvaret for kollektivtrafikken fra fylkene til kommunene i forbindelse med en kommunereform, heter det i pressemeldingen.

– Det vil føre til det totale kaos. Er det noe som må ses i sammenheng, så er det transportsektoren, mener Sund, som også savner restriktive tiltak mot privatbilismen i handlingsplanen.

– Det er fint med gulrøtter, men man trenger også en pisk, sier hun.