Krever gasskraftverk innen 2010

En stadig forverret kraftsituasjon i Midt-Norge gjør at Møre og Romsdal fylke sammen med LO og NHO krever tiltak.

Det første gasskraftverket med CO2-håndtering må være på plass før 2010, og en CO2-verdikjede i Norskehavet må være etablert innen 2015. Det kan være aktuelt å etablere flere gasskraftverk rundt ilandføringsstedene for Ormen Lange (Aukra og Fræna kommuner) og Tjeldbergodden (Aure og Hemne kommuner). Fylkesordfører Jon Aasen (Ap) i Møre og Romsdal mener at kraftsituasjonen i fylket er blitt så alvorlig at faren for stenging og nedlegging av industriarbeidsplasser er overhengende. I 2017 vil underskuddet på elektrisk kraft i fylket være 11 TWh eller tilsvarende 25 Alta-kraftverk. Han frykter at en større spenningskollaps kan føre til at kraftkrevende industribedrifter som Hydro Aluminium på Sunndalsøra, Hustadmarmor og de to ilandføringsanleggene på Tjeldbergodden og Ormen Lange (under bygging) kan bli faset ut. Disse bedriftene har en årlig omsetning på 40-50 milliarder kroner og representerer 2.000 ansatte. Konsernsjef Odd Håkon Hoelsæter i Statnett har nylig uttalt at han frykter mørke hjem i Midt-Norge i 2010 om det ikke umiddelbart blir satt i gang bygging av gasskraftverk.