Krever full revisjon av bompengesystemet

Vogntog som skal fra Ålesund til Stavanger, kjører via Oslo for å spare bompenger. Nå krever bilorganisasjonene revisjon av systemet og nasjonal styring.

Et ukjent antall vogntog som skal langs kysten av Vestlandet, kjører via Oslo. Det sparer de tusenvis av kroner på, skriver Aftenposten.

Nå reagerer både politikere og representanter for hundretusenvis av bilister.

– Når det lønner seg å kjøre 300 kilometers omvei gjennom Norges største veikryss, viser det et bompengesystem som er på ville veier, sier Arild Hansen fra Kongelig Norsk Automobilklub (KNA) til Aftenposten.

Sammen med Børre Skiaker fra Norges Automobil-Forbund (NAF) og Vilrid Femoen fra Opplysningsrådet for Veitrafikken representerer de flere hundre tusen norske bilister. Nå krever de en full revisjon av det norske bompengesystemet.

– Dagens system er summen av mange enkeltbeslutninger uten helhetlig nasjonal styring. Nå drar de ulike veiavgiftene i forskjellig retning. Lokale utslipp er et økende problem i de store byene. Her må bompengesystemet begrense trafikken mest mulig. I dag er det i stedet slik at bomringene skal tjene mest mulig penger, sier Femoen til Aftenposten.

De tre er åpne for en løsning der man betaler for hvor langt man kjører, såkalte strekningsbaserte takster.

– På hovedveinettet virker slike takster fornuftig. Men det må bli dyrere å kjøre der utslippene er størst, som i byområder, sier Femoen.

Stortingsrepresentant Hallgeir Langeland fra Sosialistisk Venstreparti er åpen for å diskutere endringer.

– Jeg synes det er et veldig interessant forslag å betale ut fra hvor mye man kjører, og SV er åpen for å diskutere det. Dagens system har utslag som skaper urettferdighet, sier Rogalands-representanten til avisen. (©NTB)