Krever at villreinen får egne tunneler

Villrein på Hardangervidda må få egne tunneler for å unngå å krysse den nye riksveien, krever Norsk Villreinsenter.

Det vil være en prioritert oppgave for oss å sørge for at vi villreinen får trygge muligheter til å krysse riksveien, sier Karl Baadsvik, styreleder for Norsk Villreinsenter, til Aftenposten. Villreinsenteret åpnes fredag på Skinnarbu av miljøvernminister Helen Bjørnøy (SV), og skal etter hvert ha to avdelinger én på Skinnarbu i Tinn kommune og én på Hjerkinn på Dovre. Baadsvik sier senteret skal tale villreinens sak. Vi skal ta initiativer og være pådriver, rett og slett være villreinens ambassadør. Å sørge for tiltak som ikke splitter opp villreinens leveområder ytterligere blir en meget viktig oppgave, sier han. Norge har de eneste gjenværende restene av den ville europeiske tundrareinen. De består av cirka 30.000 dyr, fordelt på 23 større og mindre fjellområder i Sør-Norge. Han sier villreinens situasjon i dag er brukbar, men mener tilværelsen trues av veibygging og hyttefelt på kort sikt, og genetisk innavl på lengre sikt. Men mest frykter han klimaendringer. Det er reell trussel mot artens eksistens. Varmere klima kan føre til at annen vegetasjon, som eksempelvis mose, overtar for laven som er svært viktig for reinen, sier Baadsvik.