Krever 5 milliarder til bedret tilgjengelighet

Norges Handikapforbund krever at 5 milliarder kroner settes av for å bedre tilgjengeligheten for folk med nedsatt funksjonsevne.

Kravet kommer etter at Riksrevisjonen torsdag la fram en rapport der det slås fast at ingen av Statsbyggs eiendommer i praksis er best mulig tilrettelagt for alle. De er ikke såkalt universelt utformet. Det gjelder en rekke offentlige kontorer og bygg, blant annet omtales Nav-kontorene i rapporten.

- Det er langt fram til tilgjengeligheten er god nok, sier riksrevisor Jørgen Kosmo.
Norges Handikapforbund krever konkrete tiltak.

- Ikke på noe samfunnsområde er det større gap mellom idealer og realitet enn når det gjelder funksjonshemmedes muligheter for deltakelse i samfunnet. Vi krever derfor umiddelbart omfattende tiltak, nærmere bestemt 5 milliarder kroner i stimuleringsmidler for å gjøre offentlige bygg universelt utformet, sier generalsekretær Lars Ødegård i Norges Handikapforbund i en pressemelding.
Forbundet forventer at stimuleringsmidlene legges inn i revidert nasjonalbudsjett senere i år.