Krangel om vannfall

- Prinsipiell kraftkrangel i Nordland vil påvirke all fremtidig kraftubygging i Norge, mener NVE. Kampen står mellom små grunneiere og to store kraftkonsern, skriver NRK.

De store kraftutbyggingers tid er forbi i Norge. Nå står kampen om de små og mellomstore vannfall, som stort sett eies av private grunneiere her i landet. Det sier seksjonssjef i Norges Vassdrags- og Energidirektorat, Rune Flatby. - Det spesielle som vi registerer nå er at det konkurranse om å bruke de samme ressursene. I kommunene Rødøy og Hemnes i Nordland krever Salten Kraftsamband SKS, og Statkraft, å ekspropiere flere privateide vassdrag og vann for å bygge store kraftverk. Samtig krever grunneierne retten til å bygge ut mange små kraftverk i de samme elvene. - Dette er en ny problemstilling som disse sakene blir en slags prøvestein for. NVE skal skrive en innstilling, basert på faglige vurderinger, til departementet, men det blir til slutt regjeringen som må ta stilling til hvordan de vil vektlegge disse argumentene, sier Rune Flatby til NRK. Flere nyheter om energi: www.energisk.no