Kraftutbyggere får skrive av investeringer raskere

En endring i kraftskatten skal åpne for at kraftselskapene får skrive av investeringskostnadene umiddelbart. Det skal gi bedre likviditet, sier regjeringen.

Endringen fra dagens ordning med avskrivninger over tid kommer fram i forslaget til statsbudsjett for neste år.

– Dette er et viktig tiltak for å sikre gode, stabile og forutsigbare rammebetingelser for en næring som har en viktig rolle både i et klimaperspektiv og i arbeidet med å skape aktivitet og arbeidsplasser, sier finansminister Jan Tore Sanner (H). Vannkraft står for 94 prosent av den norske kraftproduksjonen.

Det er flertall på Stortinget for å endre kraftskatten for å sikre lønnsomme investeringer. det har vært press på regjeringen om å komme med et forslag til endring.