Kraftsituasjonen pr. 22. januar

Vinteren har fortsatt med mildt vær og tilsig langt over normalen for årstiden. Dermed bedret kraftsituasjonen seg også i uke 2.

Statnett regner det som lite sannsynlig at det blir problemer med forsyningssikkerheten i noen deler av landet denne vinteren, dersom det ikke oppstår langvarige feil, skriver de på sine hjemmeisder. Tilsig og magasinfylling I uken 8.- 14.januar var tilsiget til norske kraftmagasiner 1,9 TWh, ca 230 % av normalt. Magasinfyllingen i Norge i slutten av uke 1 var 65,3 %, ned 0,7 % fra forrige uke. I NO1 (Sør-Norge) var det en nedgang på 0,5 prosentpoeng til 66,8 %. I NO2 (Midt-Norge) var magasinfyllingen 59,4 %, ned 1,8 prosentpoeng og i NO3 (Nord-Norge) var den 63,0 %, ned 1,0 prosentpoeng. Det er normalt med en nedgang på 2-3 prosentpoeng pr uke for Norge på denne tiden av året. Prognoser Statnetts prognoser viser en bedring av situasjonen i alle elspotområder. Den mest sannsynlige magasinfyllingen for NO1 er 23,8 %, for NO2 17,3 % og for NO3 44,3 % før snøsmeltingen starter. For Norge totalt er den mest sannsynlige magasinfyllingen beregnet til å være 27,9 % på det laveste til våren.