Kraftsituasjonen pr 22. januar 2003

Fyllingsgraden i norske vannmagasiner falt med 1,0 prosent fra mandag i uke 3 til mandag i uke 4. Det vil si at tappingen er redusert med nær 2 prosentpoeng i forhold til forrige uke hvor nedtappingen var 2,9 prosent.

Denne positive utviklingen skyldes høyere tilsig, høy import og lavt forbruk i uke 3, hovedsakelig som følge av mildvær over hele Norden. Til tross for den gunstige utviklingen siste uke vil kraftbalansen frem mot snøsmeltingen fortsatt være knapp. Kraftsituasjonen er fortsatt meget bekymringsfull, og vi er avhengige av at forbruksreduksjonene opprettholdes og at importen forblir høy utover vinteren. Kraftprisene har falt betydelig gjennom uke 3, og fallet har fortsatt inn i inneværende uke. Mildværet i Norden har ført til svakere etterspørsel, hvilket har presset prisene ned. Prisfallet har først og fremst ledet til redusert vannkraftproduksjon. I Norge kan det se ut som om sluttbrukerprisene er på vei ned, men prisene er fortsatt langt over fjorårets nivå, og redusert forbruk lønner seg fortsatt godt i form av sparte strømutgifter. De endelige temperaturkorrigerte forbrukstallene for uke 2 bekrefter den kraftige forbruksnedgangen som ble observert i uke 1. Av en ukentlig besparelse i forhold til i fjor på 300 GWh står alminnelig forsyning (husholdninger, tjenesteyting og mindre industri) for om lag 140 GWh, kraftintensiv industri for 70 GWh, mens forbruket i elektrokjeler nå er 90 GWh lavere enn på samme tid i fjor.