Kraftlinjer vil gi millioninntekter til Hardanger

Mastene i Hardanger vil gi rundt 7 millioner kroner i skatteinntekter til de fem berørte kommunene. Sjøkabel vil bety langt høyere inntekter.

 

Kraftlinjer er eiendomsskattpliktige, og alle de fem kommunene i Hardanger som kraftlinjen Simadal-Samnanger skal gå gjennom, har eiendomsskatt på syv promille.

Dersom kraftlinjen ender med å koste 1 milliard kroner, vil eiendomsskatten dermed bli på 7 millioner kroner årlig, skriver Bergens Tidende.

Deretter vil verdien normalt fordeles etter hvor mange kilometer linje hver enkelt kommune har.

Sjøkabel er på sin side beregnet å koste mellom 4,5 og 5,6 milliarder kroner. Det vil i så fall bety en mangedobling av skatteinntektene til kommunene sammenlignet med luftspenn.

Kvam herad er den kommunen som vil få flest skattekroner fra kraftlinjen. Seniorrådgiver Kjell Helvik i Kvam sier kommunen i dag har skatteinntekter fra både kraftverk og kraftlinjer.

– Vi har selvsagt tenkt på at også Simadal–Samnanger vil gi økt skatt, men dette har aldri vært del av den politiske diskusjonen, sier han. (©NTB)