Kraftigste jordskjelv på land siden før 1980

Jordskjelvet som søndag rystet området nordøst for Ålesund målte 4,0 på Richters skala, opplyser forskningsinstituttet NORSAR.

Analytiker Berit Paulsen sier til NTB at det ofte blir registrert jordskjelv over 4 på Richters skala på norsk territorium, men de ligger nesten alltid i havet utenfor norskekysten. Dette var et landskjelv som er lokalisert til Mørekysten søndag klokken 14.45.22, på 62,6 grader nord og 6,8 grader øst. NORSAR fører nøyaktig statistikk over alle jordskjelv som registreres og det har vært en rekke skjelv de siste 25 årene som har ligger over 4 på skalaen, men de har hatt sentrum på havbunnen utenfor kysten, og vi skiller mellom følte skjelv på landjorda og skjelv i havet, sier Paulsen. Hun opplyser at så sent som 9. januar i år ble det registrert et kraftig skjelv på 4,8 i Nordsjøen. Det ble også følt på land. Søndag ettermiddag fikk NORSAR 50-60 telefoner i løpet av den første timen etter skjelvet, sier Paulsen. Det er imidlertid ikke kommet meldinger om at det har oppstått skader som følge av jordskjelvet. Det kraftigste jordskjelvet som noen gang er registrert på land i Norge var Osloskjelvet i 1904. Det målte hele 5,4 på Richters skala.