Kraftige kutt i Entras energiforbruk

Bare det siste året har Entra klart å redusere energiforbruket i selskapets bygg med nær 4 GWh eller to prosent av eiendomsselskapets totale energiforbruk.

Nå er det klart for 100 nye tiltak som vil kutte energibruken mye mer.

Med dagens energipriser tilsvarer det reduserte energiforbruket i 2010 med 3,5 millioner kroner.

Entra har en forpliktende miljøstrategi med redusert energiforbruk som et av de konkrete målene. Et webbasert energioppfølgingssystem for så godt som alle byggene er et viktig verktøy for drifts- og vedlikeholdsavdelingens kontinuerlige arbeid med å redusere energibruken.

I 2010 har Entra blant annet fokusert på implementering av en helhetlig miljøstrategi, dette har også bidratt til ytterligere fokus på energieffektivisering, i alle ledd i verdikjeden.

- Med vårt miljøfokus og hardt og faglig godt arbeid har Entra tatt et nytt steg i å bli miljøledende, sier Nils Fredrik Skau, teknisk direktør i Entra.

Som et steg videre i arbeidet med å redusere energiforbruket i Entra-bygg, har Entras driftsavdeling identifisert over 100 konkrete tiltak i 17 bygg. Disse tiltakene er planlagt gjennomført i 2011. Tiltakene kan redusere den totale energibruk med åtte GWh i året. Det tilsvarer hele årsforbruket til Havnelageret og utgjør med dagens energipriser rundt åtte millioner kroner! Tiltakene tilsvarer til sammen en energireduksjon på 17 prosent.