Kraftig økonomisk nedgang i Sverige i andre kvartal

I Sverige falt bruttonasjonalproduktet (BNP) med 8,6 prosent i andre kvartal, viser foreløpige tall fra svenske myndigheter.

Nedgangen er sett i forhold til første kvartal. Tallene fra Statistiska centralbyrån (SCB) er justert blant annet for sesongvariasjoner.

– Dette er den største nedgangen i perioden der vi kan gjøre sammenligninger. Den strekker seg tilbake til 1980, sier statistiker Mattias Kain Wyatt ved SCB i en pressemelding onsdag.

Fallende eksport og forbruk utgjør hoveddelen av BNP-nedgangen.

På samme måte som i mange andre land ble økonomien i Sverige hardt rammet av koronakrisen i andre kvartal.

Fungerende sjeføkonom Andreas Wallström i Swedbank mener tallene var litt dårligere enn ventet, men ikke veldig overraskende. Han understreker at Sverige så langt har klart seg bedre økonomisk gjennom koronakrisen enn flere av landene i Sør-Europa.