Kraftig økning i antall nabokrangler

Hittil i år har Konfliktrådet registrert omtrent like mange saker om nabotvister som hele fjoråret til sammen.

I fjor var det nordtrønderne og sørlendingene som kranglet mest. I år er det Hedmark som ligger høyt oppe på lista over kranglefanter, viser tall fra Konfliktrådet. Toleransen overfor naboen er kanskje blitt mindre. Vi er mer opptatt av våre egne interesser enn fellesskapet, sier Henning Pedersen i Konfliktrådet i Hedmark til Nationen. Treet i naboens hage som skygger for sola og utsikten er en klassisk kilde til konflikt. Bråk i forbindelse med trampoliner har også vært en gjenganger de siste årene. I tillegg til Hedmark er det Oslo, Akershus og Agder-fylkene som har hatt størst økning i antall nabotvister hittil i år. En av grunnene til økningen er at politiet i større grad enn tidligere henviser til Konfliktrådet i slike nabokrangler. Omtrent 3.000 nabokonflikter havner i retten hvert år, uten å være innom Konfliktrådet først.