Kraftig økning for bygg.no

Byggeindustriens bygg.no har vært gjennom en kraftig vekst de senere årene. I 2012 har bygg.no hatt 20 millioner sidevisninger, mens tallet for 2011 var 15 millioner. Dette er en økning på 33 prosent.

- I november hadde vi vår første enkeltmåned med over 2 millioner sidevisninger, forteller markedssjef Ragnar Sandin i Byggeindustien.

Før juleuken startet hadde bygg.no hatt 6 uker på rad med mer enn 50 000 unike brukere og 10 uker på rad med over 400 000 sidevisninger, flere av de rundt og over 500 000 sidevisninger.

- Fra 2011 til 2012 har bygg.no på månedsbasis tatt steget fra i overkant av 100 000 unike brukere til nå i overkant av 150 000 unike brukere. En del av denne økningen må tilskrives den teknologiske utviklingen ved at mange har tilgang til nett via stadig flere enheter, men økningen er så kraftig at det ikke er tvil om at grunnfjellet av lojale brukere har økt betydelig, legger Sandin til.

Dette ser man også gjennom bygg.no sitt daglige nyhetsbrev som nå ved årsskiftet nærmer seg 32 000 aktive mottakere.

- Til sammen har våre abonnenter på denne gratistjenesten mottatt over 6 millioner nyhetsbrev tidlig på morgenen og forhåpentligvis bakt det inn som en del av sine morgenrutiner, sier Sandin.

Sandin peker også på viktigheten av at man hele tiden er opptatt av å holde bygg.no oppdatert.

- Uansett tidspunkt skal man alltid kunne finne de viktigste nyhetene innen byggenæringen på bygg.no, avslutter Sandin.